Zdobyłeś pracę, ale nie wiesz, jakiego typu umowa może cię obowiązywać? Czy zdajesz sobie sprawę jakie mamy rodzaje umów o pracę?

Pierwszym krokiem który wiąże się z znalezieniem pracy jest zawarcie umowy o pracę. Polega to na przedstawieniu zgodnych oświadczeń woli przez zatrudnianego i pracodawcę. Osoba zatrudniana jest zobowiązany do świadczenia określonej pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to wyznaczone wynagrodzenie.

zapraszamy tutaj

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Jakiego rodzaju umowę zawierać? W teorii zatrudniany może zadecydować, jaką umowę będzie podpisywał i odnosi się to do odmiennego momentu pozyskiwania pracy, przykładowo przez agencje pracy radom (sprawdź tę).Podstawowym krokiem związanym z poszukiwaniem pracy jest podpisanie umowy o pracę. Polega to na przedstawieniu właściwych oświadczeń woli przez zatrudnianego i zatrudniającego. Osoba ubiegająca się o posadę jest zobowiązany do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to wyznaczone wynagrodzenie). W praktyce – decyduje o tym pracodawca, a pracownik niezbyt dużo ma w tej sprawie do powiedzenia. Może jednak próbować negocjować lepszy dla siebie wariant. Jedną z najbardziej znanych umów jest na okres próbny Najprawdopodobniej tego typu dokładnie umowę podpiszesz początkowo. Może ona wyprzedzać każdą inną umowę o pracę. Pracodawcy korzystają z niej najczęściej. Przede wszystkim po to, by sprawdzać, czy pracownik będzie się nadawał na stanowisko, na które został zatrudniony. Pracownikowi z kolei ma ona służyć do poznania się z obowiązkami i warunkami pracy. Najczęściej taką umowę początkowo zaproponuje agencja rekrutacyjna.

Następną jest na czas określony. Jak sama nazwa wskazuje, ma ona wyznaczony jakiś końcowy termin.

Ten materiał przedstawia niezwykle interesujące sprawy, zatem jeżeli chcesz zgłębić prezentowany temat dokładniej, zobacz także to optymalne źródło (http://www.workservice.pl/praca/produkcja/nowy-dwor-mazowiecki/).

Może to być nie tylko określona data, lecz takżeokreślona okoliczność. Na przykład, Kodeks Pracy przewiduje szansę zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

Niezwykle popularną jest na czas nieokreślony. W tym wypadku znów nazwa streszcza charakter umowy – jest ona bezterminowa, czyli nie posiada wyznaczonego czasu, przez który ma obowiązywać. Taka umowa jest dla pracownika najkorzystniejsza, bo najtrwalsza,z kolei zatrudniającemu bardzo trudno ją rozwiązać. Może ją wypowiedziećjedynie w popartych wyraźnym uzasadnieniem wypadkach, a i wówczas będzie obowiązywać go określony w przepisach czas wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy u konkretnego zatrudniającego, w danej firmie). W dodatku,jeżeli zatrudniający jest członkiem związku zawodowego lub poprosi związek o reprezentowanie go, to zatrudniający może złożyć wypowiedzenie jedynie po konsultacji ze związkiem.