Chciałbyś uzyskać patent na swój znak towarowy? Zorientuj się, jak dokonać rejestracji

Nasze prawa autorskie w Internecie oraz nie tylko mogą chronić znaki towarowe. Przyznawane są, jeżeli tylko wystąpimy ze stosownym podaniem o rejestrację. W jaki sposób należy ją przeprowadzić?
Najpierw musimy określić znak, którym chcielibyśmy określać nasze towary albo usługi. Znak może przyjąć zarówno formę grafiki, jak również melodii czy danego kształtu, który nie będzie mógł być używany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy lub do wskazanego przez nas działania, więc trzeba to dokładnie ustalić w składanym przez nas podaniu, aby otrzymać kancelaria (polecamy prawo autorskie). Trzeba również uważnie przemyśleć potencjalne zastosowanie znaku w dalszych latach, ponieważ nie ma możliwości dopisania towarów do znaku, który już został zarejestrowany. Więcej na .

Wniosek musimy złożyć w odpowiednim urzędzie. Robimy to samodzielnie bądź z pomocą pełnomocnika, którym jest tzw. rzecznik patentowy. Jeśli zdecydujemy się na jego usługi, będziemy pewni fachowo opracowanego wniosku, a przy tym zostanie on z miejsca oceniony profesjonalnym okiem, jaką ma szansę na rejestrację. Razem ze składaniem wniosku należy uregulować należytą opłatę. Urząd Patentowy ma za zadanie skontrolować czy nasz znak może otrzymać patent i prowadzi w związku z tym wskancelaria (polecamy rzecznik patentowy kraków)ronne badania. Precyzyjnie sprawdza czy zostały dopełnione wszystkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, które były wpisane na listę.

Czasami może się okazać, iż konkretne pozycje trzeba będzie przenieść w inne miejsce, gdyż będą inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Kontrolowana jest również tak zwana zdolność rejestracyjna znaku, tzn. Urząd ocenia m.in. czy znak nadaje się do obrotu określonymi towarami i czy nie narusza niczyich praw lub dobrych obyczajów.

Jeżeli nie pojawią się żadne zastrzeżenia, Urząd udziela pozwolenia na opatentowanie znaku, o ile będzie uregulowana opłata rejestracyjna oraz opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet 16 miesięcy. Teraz już orientujesz się, jak zarejestrować znak towarowy. Możesz zrobić to jak najszybciej, aby nie okazało się, że ktoś już Cię ubiegł i będziesz zmuszony zastanawiać się nad nowym oznakowaniem swoich wyrobów lub usług.