Najistotniejsze zadania ciążące na przedsiębiorcy

Nasze prawo nakłada na biznesmenów mnogie obowiązki urzędowe, jakie decydują o tym, czy firma prowadzona jest zgodnie z prawem. Wykonywanie poniektórych formalności można zlecić biurom księgowym, jednak zawsze pozostaną takie, których należy dokonywać osobiście. O czym przede wszystkim trzeba pamiętać prowadząc firmę?

Przedsiębiorstwo

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Nieistotne czy prowadzimy większą firmę czy jest to działalność jednoosobowa na przedsiębiorcy zawsze spoczywa tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Biznesmeni, jacy rozliczają podatek na zasadach ogólnych czy też korzystają z liniowego podatku, płacą podatek (czytaj też ord in) dochodowy w formie zaliczek obliczanych co miesiąc lub co kwartał. W obu wypadkach, zaliczkę trzeba wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym.

W gestii przedsiębiorcy leży, by do dwudziestego dnia miesiąca nagromadzić wszystkie faktury przychodowe i kosztowe i wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tą czynność często zleca się biurom księgowym, które to na ogół redukują tenże termin, by zdobyć więcej czasu na zrealizowanie rozliczeń. Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika mogą zmienić metodę płacenia zaliczki na podatek (czytaj też różnice kursowe) z miesięcznego na kwartalny albo na odwrót. Tej czynności można dokonać tylko raz do roku, w terminie do dwudziestego lutego. Więcej na .

W czasie zakładania działalności biznesmen decyduje, czy chce zostać podatnikiem VAT. Oświadczenia powyższe powinno się składać w US do 25 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. Owego obowiązku można dokonywać osobiście, korespondencją czy przez Internet. Ta ostatnia opcja jest szczególnie interesująca, ponieważ nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w postaci danych podatnika w zestawieniu z kwotą przychodu z formularza rocznego z roku o dwa lata wcześniejszego, niż rok, którego tyczy się składana deklaracja (przykładowo dla deklaracji składanych w roku 2014 podaje się zysk z 2012 r.). W związku z VAT-em, powinno się również drukować i gromadzić spisy nabytków oraz sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są przymusowe, nie ma możliwości z nich się wycofać i postawić na usługę drugiego ubezpieczyciela. Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie należy dokonać w chwili uruchomienia biznesu, składając formularz ZUS ZUA/ZZA.