Odsetki za zwłokę w świetle prawa – czyli ile i do kiedy można starać się o nasze pieniądze

Działalność jednoosobowa, a zwłaszcza przy otwarciu biznesu, wymaga intensywnej troski o utrzymanie przez nową firmę na rynku finansowej płynności. Ustalenie satysfakcjonujące klientów i sprzedawców co do terminu spłaty, choć logiczne w teorii, w warunkach rynkowych doprowadziło do wielu nieporozumień.

Jeśli kupujący konkretną usługę lub produkt, zapłaci po terminie ustalonym, będą mu przysługiwać dodatkowe odsetki za zwłokę w spłacaniu. Najszybsza z metod płatności, czyli przelew, to kwestia maksymalnie czterech dni, licząc niedyspozycję banków w weekendy. Mimo, że przelewy wydają się najszybsze, obie strony zwykle umawiają się na okres 7-14 dni co do uregulowania rachunku. W sektorze budowlanym oba terminy mogą się wydłużyć, odpowiednio do jednego i dwóch miesięcy. (Sprawdź obowiązek podatkowy)
Nieuregulowanie faktury wiąże się z pojawianiem się odsetek za zwłokę w spłacaniu.

praca doradcy podatkowego

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Co zaciekawi dłużników, należą się nam odsetki nawet jeśli nie podpisywaliśmy z kontrahentem właściwej umowy, która regulowałaby kwestię spłaty. Naliczanie należności i ich wysokość reguluje odpowiednia ustawa, zgodnie z którą wynosi ona 13 % od sumy na rok. Ich naliczanie ma miejsce od pierwszego dnia po terminie, w którym zamawiający powinien dokonać wpłaty, a jej nie uczynił. Jeśli ten dzień jest świętem przesuwa się dzień roboczy.
Dopatrywanie terminu spłaty to obowiązek każdego przedsiębiorcy zamawiającego wykonanie usługi. W świetle prawa odsetki za zwłokę (więcej na ) ulegają bowiem przedawnieniu po trzech latach. Rzecz jasna starania o swoje pieniądze można ciągle składać, ale strona zalegająca ma w tym wypadku przewagę.

Na zarzut o wiążącej kwocie do wpłaty działa tutaj przepis dotyczący przedawnienia. Dlatego też tak istotne okazuje się kontrolowanie środków za czynione usługi. W innym wypadku prawo mówiące o przedawnieniach w spłacaniu, sprawi, że nasze egzekwowanie straci z formalnego punktu widzenia sens.
Pieniądze z nawiązką za nieuregulowaną fakturę przychodzą co miesiąc. Stanowią one także przychód zaliczający się do działalności gospodarczej. To także dalej idące konsekwencje – gdy nieterminowość spłat trwale psuje relacje, na dłuższą metę „zepsuje” też umowę – podatnik razem z utratą relacji pracowniczych, traci też prawo (pomoc prawna online) do podatku liniowego (jeśli chodzi o podatek liniowy stawka wynosi ona 19 %).