Audyt wewnętrzny – jak działa i jakie ma cechy charakterystyczne

Audit wewnętrzny – to jak podają źródła naukowe autonomiczny i systematyczny mechanizm uzyskiwania uzasadnienia z auditu, realizowany , aby osiągnąć ciągłą kontrolę, weryfikacji stanu, jak również zidentyfikowania błędów.

sprawdź tę stronę

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com
Powinniśmy nie zapominać także, że jego znaczenie nie ogranicza się jedynie do|nie pełni jedynie|nie poprzestaje jedynie na funkcji sprawdzającej, ale zadaniem grupy, która go prowadzi jest również wskazanie sposobu rozwiązania owych błędów. To właśnie ta cecha odróżnia go od typowej kontroli wewnętrznej. Według norm PN-EN ISO (www) 9001:2009 audit powinien być przeprowadzany w niezmiennych powtarzalnych odstępach czasu. Ile czasu mają mieć te odcinki – normy dokładnie nie określają – jednak prawie w każdym przedsiębiorstwie jest przyjmowana roczny cykl. Zależnie od wielkości jednostki, w której prowadzi się audit – cykl czasami skraca się do odcinków trzymiesięcznych lub półrocznych. Natomiast sama regularność auditu ma istotne znaczenie. Dzięki zastosowaniu powtarzalności jest możliwe zaobserwowanie typowe tendencje i ich ruch.

Nie wolno nam zapominać, że w jednym przedsiębiorstwie, audity różnych procesów mogą mogą zdarzać się w cyklach odmiennej długości – wszystko zależne jest od skomplikowania danego systemu. Audity możemy podzielić na audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Pierwszy z nich realizowany jest na wezwanie zarządu danej jednostki, przeprowadzany jest zazwyczaj przez jej pracowników, aczkolwiek nie wyklucza nadzoru osoby z innej jednostki.

Najważniejszą postacią omawianego zagadnienia jest auditor wewnętrzny (link do strony). I tu jak zwykle pomaga nam norma PN-EN ISO 19001:2003, która dokładnie stanowi o kompetencjach tej postaci. Najważniejsze są: wykształcenie, poziom wiedz na temat wykonywanej pracy, szkolenia, doświadczenie w auditowaniu, ale również ściśle określone cechy osobowości. Istnieje wiele procedur stosowanych w trakcie realizacji auditu. Najbardziej godne omówienia są badania penetracyjne. Jest to metoda nieinwazyjna oraz najstarsza. Dzięki użyciu prostych działań pozwala ona odkryć nawet niewielkie nieprawidłowości. Jest również jedną z najchętniej stosowanych metod kontroli jakości w wielu przedsiębiorstwach.