Właściwie dobrana taktyka programu lojalnościowego jako wzmożenie zbytu

Programy lojalnościowe to przeciągłe działalności marketingowe służące do konstruowania, oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z konsumentami.

System lojalnościowy został wymyślony po to, żeby uczyniły konsumenta wiernym danej marce. Odpowiednio dobrana metoda programu lojalnościowego pozwala powiększenie sprzedaży wyrobów, bądź usług przy złagodzeniu kosztów pozostałych form promocji. Program lojalnościowy jest efektywny i ma rzeczywisty wpływ na sprzedaż, a większość ludzi bierze udział przynajmniej w jednym programie lojalnościowym, bądź posiada kartę stałego klienta.W przeciwieństwie do marketingu transakcji, marketing – producent tablic billboardowych relacji (www) nie skupia się na pojedynczej sprzedaży, lecz na utrzymaniu trwałej więzi z odbiorcą. Zamysłem marketingu relacji jest pozyskanie oddania klienta, a o jego zadowolenie dbają wszelcy pracownicy firmy. Zasadnicze przesłanki powstania marketingu relacji to coraz wyższe żądania ze strony klientów, oraz przesadne koszty operacyjne przedsiębiorstw.

karty lojalnościowe

Autor: Pure Metal Cards
Źródło: http://www.flickr.com

Utworzenie trwałych, długofalowych stosunków, z których korzyści czerpać będą obie strony interakcji nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej również systemu wartości firmy. Jeżeli nakładałoby ono wyłącznie maksymalizację dochodów z teraźniejszych transakcji jako zasadniczy cel istnienia organizacji, wówczas niewysokie istniałoby prawdopodobieństwo utworzenia długotrwałych więzi firmy z nabywcą.

Pracodawcy coraz nagminniej dostrzegają dobrodziejstw płynące ze stosowania pozapłacowych programów motywacyjnych. Zwiększają one zaangażowanie pracowników i wzmacniają relacje z firmą, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwane wyniki.
Programy motywacyjne winny być dobrane indywidualnie do potrzeb każdego członka zespołu. Dla wielu ludzi finanse oczywiście stanowią największą motywację do pracy. Wprowadzenie harmonijnych reguł premiowania i systematycznych podwyżek uczyni, że personel zyskuje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.
Karnety na siłownię, bilety do kina, czy osobiste ubezpieczenie, możliwości premiowania jest wiele, a właściciele firm coraz częściej z nich korzystają.