Ocena okresowa pracownika – skuteczne narzędzie pozwalające na rozwijanie się firm

Współcześnie aż 87 % wielkich oraz średnich firm przeprowadza różnego rodzaju testy, jakie mają na celu sprawdzenie różnych cech pracowników. Czasami mają one na celu zweryfikowanie głównie firmy z perspektywy klientów (jak przykładowo badanie mystery shopping), a niekiedy skupiają się właśnie na pracowniku – jego zachowaniu, mocnych i słabszych stronach, współpracy.

Ten drugi rodzaj analizy to głównie ocena okresowa pracownika, czyli kompleksowa analiza tego, w jaki sposób pracownik wypełnia wymagania swojego stanowiska. Z punktu widzenia pracodawcy efekty wiążą się na przykład ze zmianą polityki kadrowej, wprowadzeniem dodatkowych szkoleń albo wdrożeniem nowego programu motywacyjnego, z perspektywy pracownika opinia okresowa jest ważna ze względu na potencjalny awans, rozwój zawodowy albo podwyżki.

To świetny pomysł, żeby przeczytać prezentowany wpis, gdyż inne polecane www (http://reset2.pl/oferta/standard/r2fk) mają podobne treści, które zaabsorbują Cię całkiem.

Zarówno jednak bycie ocenianym, jak i myśl o możliwym konflikcie z pracownikami wiąże się często z dodatkowym stresem, dlatego też wszystkie czynności posiadające na celu zweryfikowanie wydajności pracowników muszą zostać przeprowadzone precyzyjnie i z ogromną dozą obiektywności.

Z pewnością należy mieć świadomość, jakie czynniki są ważne przy ocenie okresowej pracowników i jakie pomyłki popełniają przy tym przełożeni. Istotną i niestety bardzo częstą pomyłką jest zwrócenie uwagi wyłącznie na to, co pracownik (zobacz dyskryminacja w pracy) wykonuje nieprawidłowo, pomijając jego sukcesy.

pracownik jednej z firm IT

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Wówczas nie wyłącznie przełożony nie ma pełnego obrazu sytuacji, ale także pracownik może zostać nieodpowiednio zmotywowany i w efekcie jego praca może się nawet pogarszać. Inna wyjątkowo istotna cecha to jasne kryteria oceny, jakie są istotne (powinny być stricte związane ze charakterystyką stanowiska i zadaniami), rozdzielne (aby nie oceniać dwukrotnie tejże samej cechy) , a także kompleksowe – wtedy pracownik jest oceniany całościowo. Jest dosyć istotne, żeby pracownik był z nimi zaznajomiony – wiedza o tym, pod jakim względem jest się ocenianym, zmniejsza stres. W przeciwnym wypadku może być zaskoczony bądź nawet zniechęcić się, że jego praca jest rozliczana kryteriami, które nie były początkowo w ogóle wymagane. Ocena pracownika to doskonałe narzędzie, które potrafi wpłynąć na rozwój zarówno całej firmy, jak również pracowników – trzeba jednak wiedzieć, jak z niej korzystać.

Typy owego badania są bardzo rozmaite. Wyjątkowo gruntowną analizą jest ocena 360 stopni – dzięki niej manager wie, jak pracownik jest widziany przez współpracujących, przełożonych , jak również klientów. Innym często spotykanym typem analizy jest „ocena 180 stopni” – wtedy badany jest przede wszystkim pracownik względem szefów i pracowników. By poznać więcej, zdecydowanie należy posługiwać się narzędziami ,które są dostępne w internecie – można nie tylko poznawać mnóstwo pożytecznych informacji na temat różnych badań HR i marketigowych, ale także zorientować się, jak powinna wyglądać ocena okresowa pracownika dla konkretnych stanowisk.