Kiedy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy ogromny problem. Jak wtedy działać? Co można zrobić?

Nie spłacane w terminie płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są poważnym problemem dla mnóstwa firm w Polsce. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą pogorszyć diametralnie sytuację finansową 25% przedsiębiorstw w Polsce. W najgorszym położeniu mogły znaleźć się małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają właściwego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na przetrwanie pozostaje ubieganie się o przywrócenie własnych należności, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykowania należności nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też zaleca się wynajęcie wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, mającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów firmy. W tego typu sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać potrzebne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnośnie polskiego prawa określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których najważniejszym priorytetem jest doprowadzeni zadłużonego do wykonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Kolejnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty.

Jeśli ten tekst jest dla Ciebie wartościowy to sprawdź serwis (https://www.secretclient.com/oferta/zasieg-i-audytorzy/), w którym znajdziesz tego typu informacje. One na pewno będą dla Ciebie użyteczne.

Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Potrzebnym do wykonania procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które nie jest w terminie. Potem, windykator wszczyna postępowanie ( witryna internetowa ) o stopniu polubowności, starając się od dłużnika zwrotu koniecznej sumy wierzycielowi.

Ten etap można wykonać w oparciu o przesyłanie do zadłużonego monitów. Jeżeli dłużnik będzie pragnąć uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci swój dług. Jeżeli postępowanie łagodzące nie da oczekiwanych rezultatów, prowadzone jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się uzyskaniem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę będzie odgrywać komornik, który dokona egzekucji długu.