Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierowanie firmą polega na zagospodarowaniu każdych zasobów, którymi się rozporządza dla osiągnięcia przyjętych zamierzeń. Tymi zasobami są klienci, fundusze, urządzenia, surowce, energia, sposoby pracy, czas a także pracownicy.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to akurat ludzi uważa się za jeden z najistotniejszych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia odpowiednio kierowaną firmę są profesjonalni pracownicy z ich uzdolnieniami, intelektem, umiejętnościami rzeczowymi oraz motywacją do realizowania określonych zadań.

Pozyskiwanie właściwych pracowników i tworzenie warunków nakłaniających ich do czynnego uczestniczenia w życiu firmy jest obecnie jednym z kluczowych zadań w dziedzinie kierowania, jaką obecnie określa się jako kierowanie zasobami ludzkimi.

Naczelnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie w firmie żądanej liczby ludzi o dobrych umiejętnościach. W procesie doboru pracobiorców wykorzystywanych może być wiele metod wyboru, każda z nich obarczona jest niebezpieczeństwem popełnienia omyłki jak też poniesienia powiązanych z tym wydatków. W związku z tym pozyskiwanie ludzi nie może odbywać się strategią prób i błędów, lecz musi stanowić spójny system przedsięwzięć ukierunkowanych na dokonanie głównego zadania, to jest uzyskanie we właściwym czasie niezbędnej liczby obeznanych ludzi, zdolnych realizować postawione przed nimi zadania.http://www.foliograf.pl/litery-przestrzenne-cn3e (foliograf.pl)

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednak coś więcej aniżeli zaopatrywanie firmy w pracowników, to też – a może przede wszystkim – marketingowe oddziaływanie na rynek zatrudnienia (dowiedz się więcej: ). Powołując pracownikówpracowników (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-praca-w-porze-nocnej-rozklad-czasu-pracy) do przedsiębiorstwa mamy do dyspozycji ogromne bogactwo technik oraz środków. Można rekrutować samemu, bądź zlecić tę czynność jednostce doradztwa osobowego. Korzystać możemy z baz danych albo też ściągnąć do siebie ludzi za pomocą mediów takich tj. ogłoszenia prasowe czy ostatnio również Internet. Niezmiernie efektywną formę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wyselekcjonowanymi żakami ostatnich lat.

Rekrutację realizować można metodą tradycyjną, tj. przeprowadzając po prostu wywiad, bądź też wspierać się takimi narzędziami jak testy psychologiczne, sprawdzian. W analogiczny sposób przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.