Ocena pracowników oraz ocena 360 stopni

Dzisiaj znalezienie dobrego pracownika jest bardzo istotnym składnikiem funkcjonowania każdej firmy. Gdy jednakże zatrudnimy już tego typu osobę, która doskonale sprawdzi się na danym stanowisku, trzeba także zadbać o stały wzrost jej umiejętności. Realizuje się to zwykle przy pomocy różnego rodzaju szkoleń, najpierw jednak musimy posiadać wiedzę na temat tego, w jakim zakresie rozwój naszych pracowników nie przebiega tak jakbyśmy tego oczekiwali.

Ważne jest zatem rozpatrzenie dokonań personelu i przeanalizowanie tego co nadal wymaga poprawy. W tym celu, zwykle wykonuje się okresowe oceny pracowników (sprawdź program elevato software) firmy, które mają wykazać wszystkie nie do końca dobrze działające elementy w pracy ludzi zajmujących się zadaniami na określonym stanowisku. Dzisiaj są one stosowane przez większość firm w naszym kraju i przynoszą bardzo dobre efekty.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Wypełniając swoje obowiązki w pełni, licząc się z opinią reszty, uczciwie grupowo, ale nie zapominając o swoich prawach, można się liczyć z bardzo pozytywnym wynikiem, a ocena pracowników na koniec miesiąca pokaże takiego pracownika (zobacz umowa na czas nieokreślony wypowiedzenie) w dobrym świetle. Ocena pracowników jest też niezbędna do tego, aby zdefiniować gałęzi niezbędne do rozwoju firmy i aby rozbudować coaching.

Wiele ludzi, kiedy słyszy stwierdzenie ocena okresowa pracownika wyobraża sobie czynności, które mają na celu znalezienie najgorszego pracownika w przedsiębiorstwie i dokonanie zwolnień wśród personelu.

Ekscytuje Cię taki nietuzinkowy post? Jeśli tak, poza tym zerknij koniecznie na materiał, który został umieszczony tutaj – on też wzbudzi twoją ciekawość!

Ze względu na takie patrzenie na te sprawy, ocena pracownicza często rodzi lęk wśród osób zatrudnionych w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednakże być, bo takiego rodzaju oceny powinny jedynie przedstawić w jaki sposób postępuje wzrost umiejętności pracownika na danym stanowisku. Jeżeli wyniki nie będą dobre, następnym krokiem pracodawców ma być polepszenie możliwości, dzięki którym taki rozwój powinien mieć miejsce, a nie dokonywanie zwolnień. W związku z tym, ocena pracownicza powinna być uznawana przez pracowników jako sposobność do pokazania swym szefom, wad w funkcjonowaniu konkretnych sekcji przedsiębiorstwa.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Czy ocena 360 stopni (ocena 360 stopni z elevato software) wywiera dodatni wpływ na wykonywaną pracę, zachęca pracowników do zdobywania coraz to lepszych efektów i udoskonala pracę całego zakładu? Czy może powoduje jest powodem obniżenia efektywności? Takie pytania zadaje sobie wiele osób na stanowiskach kierowniczych, kierujących wielkimi firmami. Zastanowić się można nad tym, czemu ocena 360 stopni zawdzięcza swoje określenie. Jest to okresowe podsumowanie pracy danej osoby z firmy, którą ocenia całe otoczenie będące niejako dookoła. Funkcjonują również inne określenia, takie jak np. ankieta 360 stopni lub 360 feedback.