Kontrakt menedżerski – co trzeba o nim wiedzieć?

Wiele osób – zwłaszcza znajdujących się przed możliwością zatrudnienia w takiej formie – zastanawia się, czym jest kontrakt menedżerski. To niewątpliwie bardzo charakterystyczny sposób przyjmowania na stanowisko pracownicze, głównie z tego powodu, że jest nieuregulowany przez prawo.

Zacznijmy od podstaw. Sam kontrakt jest typem umowy, podpisywanej pomiędzy 2 stronami. Osoba, do której należy określona działalność gospodarcza decyduje się na zatrudnienie i płacenie pensji zainteresowanemu, jaki tą pracę zamierza przyjąć. Oświadczenie woli dwóch stron ma być zgodne, aby umowa mogła zostać zawarta oraz zrealizowana. Zatrudniony powinien mieć świadomość, iż za wszelkie zrobione przez niego błędy związane z zarządzaniem danym zakładem lub przedsiębiorstwem będzie musiał wziąć pełną odpowiedzialność. Może nawet odpowiadać całym swym majątkiem, przyjmując tego rodzaju funkcję. Każdy kontrakt (zobacz umowa najmu lokalu) powinna posiadać konkretne punkty, które należy rzetelnie prześledzić i odnieść się do tych, co do których mamy jakieś wątpliwe kwestie. Na pierwszym miejscu stoją naturalnie powinności przyszłego menedżera, który musi wiedzieć, co będzie zaliczać się do jego zadań i z czego będzie rozliczany. Ważne są też uprawnienia i nadmieniony wyżej zakres odpowiedzialności. Tutaj trzeba ustalić, w jakiej formie zatrudniony będzie odpowiadać za czyny, których popełniać nie powinien. Poza tym warto jest zwrócić uwagę na świadczenia dodatkowe, które będą przysługiwać po podpisaniu umowy i klauzule dotyczące poufności. Dzisiaj domaga się ich większa część firm funkcjonujących na rynku, szczególnie na tym poziomie zatrudnienia, zatem nie bądźmy zdziwieni. Na koniec trzeba jeszcze dopowiedzieć o zakazie konkurencji, a zatem prowadzenia działalności, która byłaby konkurencyjna wobec człowieka, który nas zatrudnia. To całkowicie niedopuszczalne, zatem zawsze przestrzegajmy tego przepisu, jeżeli możemy dostać kontrakt menedżerski. Więcej na .

Teraz już wiesz, z czym związaneprawo-cywilne (więcej w tym serwisie)cie kontraktu menedżerskiego. Skontroluj precyzyjnie warunki umowy, nim zdecydujesz się na jej podpisanie, by później nie żałować swoich wyborów, tylko cieszyć się nowymi wyzwaniami oraz obowiązkami, które czekają w danej firmie.