Pit 37 – nieco słów na temat rozliczania się online

Formularz PIT-37 powiązany jest z wszystkimi przychodami osiąganymi jak również rozliczanymi za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcę). Gdy dochodzi do zawarcia kontraktu czy przeprowadzenia zadań, z tytułu jakich wypada rozliczyć się indywidualnie, w owym czasie nie użytkujemy tego dokumentu. Tak więc wszyscy posiadający dochody na podstawie umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło mają wybór skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to zwyczajowa deklaracja, którą składa pracownik, zleceniobiorca lub inna osoba, za którą zaliczki na podatek ma za zadanie obliczyć i zainkasować płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca itp.

Ten ciekawy artykuł tworzyliśmy dla Ciebie niezwykle pieczołowicie. Myślimy, że Ci się spodoba i wejdziesz na naszą kolejną stronę.

. Występuje wybór złożenia PIT-37 online, czyli przez Internet. Z takiej odmiany rozliczenia można skorzystać też wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca potomka.

Trzeba w tym przypadku spełnić podstawowy warunek – zarówno podatnik, jak i jego małżonek powinni być upełnomocnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Jeżeli któraś z tychże osób może składać wyłącznie PIT-36 to rzecz jasna tę deklarację powinni wypełnić partnerzy. Powinno się podjąć decyzję które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek.

Możemy tę kolejność wyznaczyć sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak należy trzymać się określonej kolejności. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas dostarczenia korekty zaświadczenia. Więcej w temacie: rozliczenia pitów 2016.

Po wpisaniu danych obojga , małżonków, którymi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP albo PESEL, jak również adres mieszkania przychodzi czas na napisanie pozyskanego zysku przez rok przez małżonków. Muszą oni kwotę swoich zarobków podzielić przez 2, a potem zaokrąglić kwoty do kompletnych złotówek.

Kliknij bez obaw ten odnośnik a przekonasz się, że w najświeższym źródle (http://www.dryg.pl/oferty?categories=9&positions=70) przedstawiono niezwykle ciekawe wiadomości. One również są pasjonujące.

W sytuacji, gdy wielkości po przecinku są większe bądź równe 50 groszy, należy zaokrąglić kwotę w górę, kiedy mniejsze – w dół. Sprawdź: kliknij .

Rozliczenie wspólne jest zwykle przydatne dla podatników, aczkolwiek są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Kiedy jedno z małżonków wykazuje dochód zerowy, albo małżonkowie zarabiają ogromnie różniące się od siebie ilości pieniędzy, nie warto korzystać z tej możliwości, a w zamian za to wypełnić po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do wypełnienia formularza PIT-37 online przygotowywane są dodatkowe programy. Ułatwia to działalność, nie jesteśmy zmuszeni stać w kolejkach i nie jest to czasochłonne. Formularz wolno wypełniać zarówno samodzielnie, jak i rozliczać się wespół z współmałżonkiem/żoną.