Fakturowanie MOSS, co to jest, od kiedy obowiązuje?

Zmiany w polskim prawie w zakresie fakturowania, które obowiązują od tego roku, mają zbliżyć ustawodawstwo rodzime z krajami wspólnot europejskich. Sporo dyskusyjności występuje przy rozliczaniu usług z zakresu komunikacji elektronicznej, telefonicznej i ogólnej nadawczej.

System MOSS (ang. mini one stop shop, co oznacza dosłownie mały punkt kompleksowej obsługi) obowiązuje w Polsce od początku tego roku.
Czym jest owe MOSS? Jest to sposób rozliczania się fakturą z odbiorcą zagranicznym, należącym do Unii Europejskiej. Najkrócej zawierając: podatnik wykonujący jedną z powyżej wymienionych usług dla klienta kraju członkowskiego (np. Francji) jest opodatkowany i rejestrowany właśnie w tym kraju. W Polsce, biorąc pod uwagę rodzime usługi, wystawianie faktur VAT oprogramowanie vat (więcej na ) odbywa się tak samo: faktura musi być wydana na papierze, posiadać dane regulowane przepisami.
W przypadku deklaracji MOSS – można je składać tylko elektronicznie, do każdego 20. dnia miesiąca po kwartale w którym obowiązuje rozliczenie.

faktury firmowe

Autor: Savoir-faire Linux
Źródło: http://www.flickr.com

Bez wątpienia taka praktyka usprawnia proces rozliczania się. Wydrukowanie dokumentu europejskiego i wysłanie go normalną pocztą okaże się tutaj nieprawidłowym rozliczeniem. Deklaracja elektroniczna tworzy się i przekazywana jest tylko drogą elektroniczną.
Ewidencja przy dokumencie MOSS powinna być czytelna i uwzględniać wszystkie kryteria, które znane są z tradycyjnych faktur. Nie może na niej zabraknąć opisu i daty świadczonej usługi, współczynnik podatku (przy uwzględnieniu waluty państwa w którym mieszka zamawiający) i stawki VAT-owskiej weń obowiązującej. Z ważnych kryteriów należy wymienić również dane personalne nadawcy oraz nazwę państwa członkowskiego UE, w którym nadawca jest zobligowany rozliczyć się.

Nie ociągaj się! Jeśli zaintrygował Cię ten wpis, to wejdź w adres tej podstrony i spójrz, co dla Ciebie z przyjemnością stworzyliśmy.

Z racji nieograniczonych możliwości przesyłania, wypisana zdalnie faktura może być wysłana i odebrana w drugim państwie w przeciągu kilku minut.

Wejście systemu rozliczeń fakturowych MOSS to istotna zmiana w polskich przepisach rozliczeniowych. Szczególnie młodzi przedsiębiorcy, stawiający swoje pierwsze kroki w biznesie międzynarodowym, do typowych obowiązków jak ZUS do odliczenia, dostają kolejną porcję prawa, które – chcąc, nie chcąc – muszą zrozumieć i zaakceptować. Autor