Odpady nasze codzienne, jak sobie z nimi radzić. Czy zdajemy sobie sprawę, gdzie wyrzucać konkretny typ odpadu?

Odpady i śmieci nie znikają, są częścią rzeczywistości. Przypuszczalnie i chcielibyśmy, ażeby zwyczajnie rozpływały się w powietrzu, to z pewnością uczyniłoby, że nie mielibyśmy z nimi żadnej styczności.

Na nieszczęście, tak się nie dzieje. Całe szczęście natomiast trafna gospodarka odpadami przyczynia się do lepszej taktyki w obszarze wywozu śmieci. Sporo przez przeszłe lata się przeobraziło, zwłaszcza ostatnia reforma w obszarze śmieci wiele odmieniła. Czy na lepsze czy na gorsze – nie sposób w tym momencie tego weryfikować. Niemniej, te odmiany przynoszą naturalnie więcej dobrego.

Na nieszczęście, przy okazji tej reformy pojawiło się multum nieporozumień i niedokładności odnoszących się do składowanych śmieci (patrz śmieci ruda śląska). Mianowicie najistotniejsza kwestia jest tego rodzaju, czy wiemy, gdzie wysyłać dane nieczystości, a jak nie, to gdzie jest otwarty odbiór odpadów (patrz)? W pierwszych miesiącach po reformie kłopot był ze wszystkim, teraz sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej, aczkolwiek mimo to niektóre materie zostają niezrozumiałe. Częstą wątpliwością jest segregacja na terenie swojej nieruchomości. Musimy gromadzić rozdzielnie tworzywa, papier i tekturę, odpady zielone i odpady zmieszane.

segregacja śmieci

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Pojemniki, kontenery oraz worki zapewniają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same przedsiębiorstwa muszą odebrać odpady z Twojej nieruchomości. A jak ma się sprawa z innymi odpadami? Opakowania szklane należy wyrzucać do jednego z tak zwanych „gniazd” innymi słowy miejsc zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego. Opakowania po lekach czy przeterminowanych lekarstwach powinieneś dostarczyć do jednej z wyznaczonych aptek na terenie miasta bądź do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, tak zwanego PSZOK. Co z zużytymi bateriami? Wyrzuć je do specjalnie oznaczonych pojemników w sklepach, w jakich kupisz nowe baterie (nasze linki). Możemy je też wyrzucić w PSZOku Niezwykle ważka jest także utylizacja azbestu (www). Trzeba go koniecznie usunąć, jak zadecyduje tak specjalista BHP po kontroli w budynku.

Dokonując oceny, weryfikuje on twardość materiału, czyli czy mamy do czynienia z izolacją a może płytą dachową. Kontroluje także typ użytego azbestu, najgroźniejszy z nich to krokidolit. Jeśli jesteś właścicielem eternitowego dachu bez uszkodzeń, to raczej nie będziesz go musiał zaraz usuwać. Natomiast, w przypadku miękkiej izolacji powinno natychmiast się jej pozbyć. Autor toensmeier