Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych działów jak i procedur Human Resources stosowanych w firmie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby szef zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie umieją i na ile nadają się zarówno na obecne stanowisku oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.

szkolenie

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny ma obejmować również ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych teamach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji, ich potrzeb. Głównym celem audytu jest rozpoznanie rozdźwięków pomiędzy stanem rzeczywistym, a tym jak spółka chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie kompetencji, motywacji osób pracujących oraz ich potencjału. Odpowiednio przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem zasobów ludzkich – dowiedz się więcej o audycie personalnym.

Przed menedżerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania – są oni odpowiedzialni za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą nieustannie polepszać swoje umiejętności, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi.Jest wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednakże metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się sporą skutecznością oraz trwałością wprowadzfirm (polecamy przejdź do oferty)h zmian.

Coaching menedżerski po krótce można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.Są dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, dyrektorów, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – pojmowany, jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji jaki i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz delegowania zadań, powinien także nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.