Nie taka kasa fiskalna okropna jak ją malują i na dodatek możemy otrzymać zwrot kosztów za wdrożenie

Nie opłaca się omijać konieczności używania kasy fiskalnej. Wykonujący prace, które zobligowane są przepisami prawa do posiadania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – złapani na „gorącym uczynku” muszą posiadać wiedzę, że grozi im kara grzywny.

Ustawodawca ustawą dotyczącymi VAT, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek podatkowy (patrz) polegający na ewidencjonowaniu obrotów handlowych.

Pragniesz dowiedzieć się więcej na ten temat – na pewno zaintryguje Cię bieżąca treść, którą stworzyliśmy z myślą o Tobie. Po więcej detali kliknij w link.

Prowadzenie zapisu obrotu oraz wolumenu podatku należnego powinno być przeprowadzone przy zastosowaniu kas fiskalnych. Jednostkom, które wdrażają kasę rejestrującą należy się ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby uzyskać prawo do w/w odpisu trzeba pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych kwestii, których nie dochowanie może zaowocować brakiem otrzymania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze trzeba przestrzegać aby zafiskalizować kasę w terminie. Ponadto, co najmniej na jeden dzień przed fiskalizacją przekazać do właściwego urzędu skarbowego, na piśmie powiadomienie o ilości i terminach zastosowanych kas rejestrujących. Dalej, w ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu podatkowego następne zgłoszenie tym razem informujące o miejscu zainstalowania kasy fiskalnej. Ostatnim elementem decydującym o uzyskaniu zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej jest przedłożenie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono powiadomienie, dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy fiskalnej.

Chciałbyś poznać coś podobnie użytecznego? Super, ta strona www kredyty dla przedsiębiorców z pewnością będzie dla Ciebie pożyteczna, ponieważ znajdziesz na niej wiele tego typu informacji.

Kasa fiskalna jest jednym z elementów zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar albo nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie zakupu. Dowód zakupu w formie wydruku z kasy rejestrującej ułatwia klientowi egzekwowanie swoich praw w sytuacji, kiedy zakupiony towar czy usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez wytwórcę lub posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia nabywcy kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Klient na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w sieciach handlowych. W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku od towarów i usług, urząd skarbowy obciąża podatnika odsetkami za opóźnienie (zobacz). Zaległość fiskalną i odsetki za zwłokę, można obliczyć używając tzw. kalkulatora odsetek fiskalnych.