Okresowa ocena efektywności pracownika

Nie od dziś wiadome jest, że na sukces całej firmy muszą złożyć się działania poszczególnych jednostek. Im większe zaś przedsiębiorstwo, tym tych jednostek więcej. Przy dużej liczbie zatrudnionych trudniej jest ich kontrolować i śledzić ich jednostkowe wyniki. Żeby to osiągnąć, wprowadzona została tak zwana ocena pracowników. Dokonuje się jej na wiele sposobów, które cechują się zróżnicowaną efektywnością.

Wiadomo jednak, że taka ocena, wykonana z dużą starannością, przyniesie oczekiwane efekty. Stwierdzono, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw wdrożyła już taką metodę i z dobrymi rezultatami ją wykorzystuje. Najważniejszym typem jest tak zwana ocena okresowa pracownika . Jak sama nazwa oceny wskazuje, że jest to rodzaj oceny przeprowadzanej co jakiś czas. W zdecydowanej większości przedsiębiorstw przeprowadzana jest co roku, rzadziej dwa razy w roku.

dwoje ludzi na korytarzu

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Oceny pracowników zdecydowanie dają duże korzyści dla przedsiębiorstw i ich właścicieli. Dają bowiem cenne informacje na temat zatrudnionych osób, ich cech charakteru i zdolności. W oparciu o wyniki takiej oceny planuje się dalsze działania, uzależnione od tych rezultatów. Bywa to między innymi premia dla osoby, u której kontrola pokazała duży wkład w pracę i lepsze wyniki niż u pozostałych. Oceny tego rodzaju mogą również zakończyć się wypowiedzeniem lub uszczupleniem pensji.

Jeśli zamieszczone tutaj treści dają Ci do myślenia, to oprócz tego zerknij na omówienie (https://pischool.pl/kursy_dla_mlodziezy_i_doroslych/6/), które zobaczysz, kiedy klikniesz ten link.

Z tej przyczyny okresowa ocena najczęściej oznacza dla zatrudnionych większy stres i poczucie zagrożenia. Oprócz tego na podstawie wyników oceny firma może wprowadzić zestaw szkoleń lub skierować określonego pracownika (zobacz umowa na czas nieokreślony) na warsztaty z zakresu, w jakim jego umiejętności są zbyt małe.

Bardzo specyficznym typem oceny pracownika jest tak zwana ocena 360 stopni . Polega ona na zbieraniu opinii dotyczących danego człowieka od osób z jego najbliższego otoczenia w przedsiębiorstwie. W rezultacie otrzymuje się dokładny obraz danej osoby z perspektywy współpracowników i przełożonych. Co ważne, ocena taka obejmuje również wypowiadanie się pracowników na temat przełożonego, co ma często wielkie znaczenie dla dalszej sytuacji przedsiębiorstwa. Z takich kompleksowych ocen można Zazwyczaj uzyskać sporo informacji na temat wkładu danego pracownika w wyniki przedsiębiorstwa.