Ocena jakości pracy podwładnego – charakterystyka i znaczenie

W średnich i większych firmach w większości przypadków w dużym stopniu dba się o organizowane działania i o jak najlepsze ich efekty. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim duże przedsiębiorstwa zatrudniają większą liczbę osób. Z tego powodu pracowników trudniej jest „upilnować” niż w przypadku mniejszych firm. Stosuje się różnorodne techniki i sposoby w celu oceny efektów działania przedsiębiorstwa jako całości. Na tę sumę jednak składają się wyniki pracy pojedynczych pracowników.

Bardzo często zdarza się tak, że jakaś osoba pracuje bardzo ciężko, podczas gdy zaangażowanie innych jest mniejsze, podobnie jak ich wkład w rezultaty pracy firmy. Takie wiadomości bywają kłopotliwe, a niekiedy nawet niemożliwe do uzyskania bez wykorzystania konkretnych metod. Dlatego stosowana jest tak zwana ocena pracownicza (czytaj więcej tu: ). Tym terminem obejmuje się szereg metod, za pomocą których otrzymuje się niezwykle konkretne i pomocne informacje.

biznesmeni po pracy

Autor: The Elite Ayrshire Business Circle
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownika umożliwia ustalenie szeregu szczegółowych informacji na jego temat. Jej najważniejszą zaletą jest fakt, że bada się pojedynczą jednostkę, a nie wszystkich zatrudnionych. Ma to większe zastosowanie w większych przedsiębiorstwach, gdzie indywidualna osoba niejako „ginie” i może pozostać niedoceniona. Na podstawie takiej oceny ustala się w pierwszej kolejności, czy i w jakim stopniu określona osoba nadaje się do danej pracy. Są więc wdrażane specjalne testy, na podstawie których ustala się, czy pracownik ma pożądane cechy i na ile są one rozwinięte. Ocena pracownika (zobacz zwrot za okulary) ustala także jego zaangażowanie w pracę oraz indywidualne wyniki jego pracy. Obejmuje również tak istotne aspekty jak postawa osoby na co dzień, a więc w pierwszej kolejności stosunek do współpracowników i przełożonych. Aktualnie bowiem jedną z najczęściej oczekiwanych cech u kandydata na stanowisko (Szukasz zatrudnienia? Zobacz propozycje – operator maszyn warszawa workservice) jest umiejętność pracy grupowej.

Ocena tego rodzaju miewa rozmaite skutki dla osoby zatrudnionej. Na pewno ocena okresowa pracownika (szczegóły tutaj: ), a zatem taka, która wykonywana jest raz na jakiś czas, będzie dla niego stresująca. Ponadto jednak zależnie od efektów oceny konsekwencje mogą być różne. Dana osoba może więc dostać awans lub go stracić. W skrajnych sytuacjach może tak że zostać zwolniona.