Z czego wynika zalecenie tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze?

Zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na jednostki konieczność tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych nakładów na rzecz pracowników, w tym na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Mimo, że powyższa ustawa nie precyzuje precyzyjnie metody wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 pokazuje, by w kwestiach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować państwowe standardy rachunkowości.

Wpadł Ci w oko ten tekst? Jeżeli tak, to zobacz również przydatne materiały, które mają podobne informacje na podnoszony temat – jeśli masz ochotę, to sprawdzić kliknij tu!

Polecaną metodą szacowania rezerw jest wycena aktuarialna robiona poprzez biuro aktuarialne. Standard popiera skorzystanie z usługi aktuariusza przy wycenie rezerw.

Firma ma konieczność pokazać, że z wyjątkiem dzisiejszych wydatków wynagrodzeń, zobowiązuje się do wypłaty w przyszłości dodatkowych kwot.

Zainteresował Cię tego typu artykuł? Zatem zobacz ponadto to, tu też są tylko świetne informacje, które na pewno Cię zaciekawią.

Niedokonanie owego warunku powoduje, że prezentowane zestawienie finansowe można uznać za nierzetelne i niedopełniające wymagań zasad rachunkowości. Bezprecedensowym powodem usprawiedliwiającym brak rezerwy z owego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, aby wywnioskować jej nieistotność, konieczne jest na początek ją obliczyć. Dlatego nawet małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników, młodych stażem powinny ilustracyjnie raz na parę lat zbadać poziom tej rezerwy.

link do strony 

<div style="text-align:justify">Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych jakie wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych zatrudnionym takich, jak:<br />
   – zapasy na nagrody jubileuszowe,<br />
   – rezerwy na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,<br />
   – zapasy dla osób przechodzących na rentę,<br />
   – zapasy w razie śmierci,<br />
   – rezerwy na niewybrane urlopy,<br />
   – firmowy fundusz świadczeń socjalnych,<br />
   – ekwiwalent energetyczny,<br />
   – deputaty węglowe,<br />
   – pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,</p>
<p>[TAG=Aktuariusze’ title=’księgowość’ style=’margin:5px;’/></p>
<div class=
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

jest specjalistą z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Osoby z tym wykształceniem zatrudniają się głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale też dla firm konsultingowych oraz audytorskich. Aktuariusz zajęty jest problemami związanymi z oceną ryzyka, wycenianiem zobowiązań z racji podpisanych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów oraz funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.