Działania niezgodne z prawem i właściwymi obyczajami jako działanie nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Rywalizacja traktowana jest jest w ekonomii za filar wolnego rynku. Nie oznacza to jednakże że każde konkurencyjne postępowanie sprzyja rozrostowi wolnego rynku. Zdarzają się bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona rywalizacji zagrażają lub naruszają rozrost nieograniczonego rynku. Stąd istnieje konieczność ochrony samodzielnego rynku przed takimi szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przeważnie: reklama niezgodna z poprawnymi obrządkami i obrażająca godności persony, reklama wdrażająca wnieporozumienie.Bardzo często formułowane są skargi uchybiające godności istoty i segregacji ze względu na płeć wobec reklam, w których znajdują się panie. Chodzi głównie o wizerunek kobiety w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa rywalizacja w reklamie opiera się na wywołanie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia towaru, ceny czy ilości. Reklama taka sprawia, że powstałe na jej fundamencie wizerunki nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do pomyłek dochodzi na skutek używania mylących, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Zawarte w niej iwiadomości są fałszywe w sensie finansowym. Wszelki sztuka takiego rzeczy winien istotnie mieć cechy, na jakie reklama wskazuje. Konsument ma prawo oczekiwać, że każdy egzemplarz rzeczy jest niezgorszy od reklamowanego.Najczęściej informuje się raptem o walorach, a zataja niekorzystne cechy.Nie należy naśladować reklamy innego firmy, używać podobnych surowców, naklejek i ulotki o takiej samej barwie, zarysie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie detali graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować wzór (polecamy więcej opinii na ten temat) towarowy możemy dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być robiona na rzecz firmy i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując wzory (polecamy kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy) towarowy przedsiębiorca może wyszukiwać pomiędzy procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową.

Koszt rejestracji znaku towarowego może być podzielona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Opłata jednorazowa – od poszczególnych czynności Robionych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową taksą od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą kolejną klasę dopłacić trzeba jeszcze 120 zł.Opłata okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas produktów, dla oznaczania których ma być stosowany znak towarowy, wynoszą odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej cenę w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.