Ocenianie pracowników to niezwykle ważna kwestia dla rozwoju przedsiębiorstwa

Każda osoba zatrudniająca pracowników w jakimś momencie chciałby ocenić pracowników. Jedną z bardzo ciekawych szans na to jest ocena 360 stopni. Ten system oceniania jest zwykle typowana przez pracodawców. Ma ona kilka określeń, a najpopularniejszymi są ocena z wielu punktów widzenia, lub też sprzężenie zwrotne 360 stopni.

ElevatoSoftware

Źródło: www.elevatosoftware.com

W dużej mierze dotyczy to uzyskania jak wszechstronnej informacji o pracowniku, z więcej niż dwóch źródeł. Jeśli idzie o punkty odniesienia oceny to jednym z nich jest dokonanie samooceny przez pracownika. Zwykle planuje się to na zasadzie ankiety. Również w otoczeniu pracownika takie ankiety są realizowane, wykonuje je wtedy kilkunastu współpracowników. Jest to przede wszystkim szef, współpracownicy, jak również podwładni oraz konsumenci przedsiębiorstwa. Głównie są to osoby, które są blisko ocenianego pracownika.

Przeróżne istnieją zdania o tej ocenie. Z pewnością jest to skuteczne narzędzie.

pracodawca

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Negatywne opinie zazwyczaj formułowane są przez tych, którzy niepoprawnie ją zrozumieli. A w sumie najwięcej zależy od sytuacji, w której jest ona wykorzystywana. Ocenianie pracowników przez tę metodę ma sporo zastosowań. Głównie poprzez nią identyfikuje się punkty niezbędne do rozwoju firmy (metoda Elevato Software). Kolejną kwestią jest także szeroko rozumiany coaching, czyli kursy dla pracowników. Ocenianie pracowników jest sposobem na zorientowanie się, jakie aspekty potrzebują przeszkolenia. Niezwykle potrzebne są one do wpisywania danych w akta pracownika (zobacz asertywność w pracy).

Bardzo ważną kwestią jest to, Na co zwrócić uwagę podczas ocenianiu pracownika. W dużej mierze chodzi o to, żeby wyniki badania były tajne, tylko do wglądu pracownika. Podsumowanie ma prawo (kliknij i zobacz również – adwokata rodzinnego z Warszawy) przeczytać również pracodawca i trener. Wyniki te powinny być uśrednione, tak, aby nikt się nie domyślił, które są kogo. Wszelkie aspekty ankiety powinny być dostosowane do potrzeb firmy. Odnosić się one powinny do wybranych obszarów działania oraz powinny być podzielone podług gatunków. Jest to niezwykle ważne, bo ułatwia analizowanie wyników. Dopiero wtedy można sprawdzić, w jakich dziedzinach jest się mocnym, a w czym słaby.