Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, jakie powinni składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za okres po wygaśnięciu zatrudnienia przesyłają wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży odpowiednie wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku zostanie on sprostowany przez ZUS, w następstwie zawyżając bazę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i wyznaczeniu jego wielkości. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek, jak i o pracowniku, oraz wykaz osiąganych przez ubezpieczonego płac. W odpowiednio zapełnionym ZUS Z 3 powinny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy, jakie mają oddziaływanie na prawo do zapłaty zasiłku (zobacz akt darowizny samochodu) chorobowego, w tym też wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, albo miały one miejsce w drodze do pracy, czy też z pracy.

Na prośbę pracownika (zobacz ile czasu na dostarczenie l4), pracodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu. W takim zaświadczeniu wpisuje się, czy wyżej wymieniony zatrudniony nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w okresie tymczasowym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność ustawową w przypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Pismo ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna zazwyczaj stosowana jest w momencie, w którym chlebodawca nie planuje angażować pracownika na podstawie umowy o pracę, jednak zależy mu na wykonaniu określonych działań, lub osiągnięciu klarownie ustalonych obowiązków.W przypadku umów cywilno prawnych wolno określić

miejsce i czas wykonywania pracy, jednak nie jest to potrzebne, bardziej liczy się samo ukończenie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Należy mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczy ich prawo pracy.