Audyt zewnętrzny – przez kogo może być wykonywany

Audyt zewnętrzny realizowany jest przez niezależnych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być realizowany przez osoby, jakie posiadają wszystkie uprawnienia do przeprowadzania badania raportów finansowych. Auditing zewnętrzny może być przeprowadzany przez jednostki audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko jest zależne tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddany audytowi.

kontrola

Autor: Day Donaldson
Źródło: http://www.flickr.com

Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego, przeprowadzany jest poprzez audytorów spoza jednostki audytowanej. Badają oni nie wyłącznie stan finansowy wskazanej firmy czy instytucji, ale także mogą sprawdzić efektywność kontroli wewnątrz jednostki. Podstawowym założeniem auditingu zewnętrznego jest zbadanie zdolności do zrealizowania wskazanych wymogów. Odbiorcami podobnej oceny jest nie jedynie kierownictwo, ale też klient, pożyczkodawca bądź certyfikator. Audytorzy koncentrują swoje działania na zbieraniu a także rozpatrywaniu dowodów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do wewnętrznego, skupia się na wyselekcjonowanych segmentach firmy i wykonywany jest nieczęsto.

Audyt finansowy jest badaniem raportów pieniężnych. Jego zamiarem jest zweryfikowanie, czy informacje podawane przez konkretną firmę zgadzają się ze stanem rzeczywistym.

Zamierzasz uzyskać inne dane na ten wątek? Zapewne notka z witryny (http://www.efematic.pl/produkty/) także je ma, więc kliknij tutaj i poznaj je szczegółowo.

Audyt finansowy służy także ocenie stanu majątkowego przedsiębiorstwa, czy instytucji. Badanie raportów finansowych to między innymi: przegląd umów, potwierdzenie sald środków pieniężnych, ustalenia z pracobiorcami. Na tej podwalinie przygotowywany jest protokół. Wgląd do oceny ma nie tylko kierownictwo, ale też inwestorzy czy pożyczkodawcy. Jednakże audyt to nie wyłącznie ocena firmy lub instytucji, to także pomoc w rozwiązywaniu kłopotów z obszaru księgowości i podatków. Odchylenia z reguły wynikają z niecelowych błędów, które w sposób ujemny mogą odbić się na przedsiębiorstwie, stąd tak ważne jest wykrycie wszystkich komplikacji. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko wykryć, ale bardzo często audytorzy doradzają, jak wykluczyć takie błędy w przyszłości.

audyt zewnętrzny

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com

Wpisując w internecie frazę: obsługa księgowa Warszawa bez większego kłopotu znajdziemy firmy proponujące tego typu usługi. Znacznie częściej jednak przedsiębiorcy poszukują usług z obszaru kadr oraz płac. W tymże celu najprościej wpisać w przeglądarkę wyrażenie: kadry i płace Warszawa.