Badanie potrzeb związanych ze szkoleniami|Jakie są nasze wymagania wobec szkoleń

Dzisiejsze firmy muszą być prowadzone zgodnie z tym, co dzieje się na świecie. Nie powinniśmy stosować przestarzałych rozwiązań, bo nasza firma nie będzie mogła konkurować na współczesnym rynku z innymi przedsiębiorstwami. Dlatego trzeba m.in. sprawdzać potrzeby szkoleniowe całej organizacjii dostrzec, jakie szkolenia mogłyby okazać się pomocne poszczególnym pracownikom na wszystkich szczeblach. Ale poza tym, że organizacja sama bada swoje potrzeby względem szkoleń, to jeszcze są organizowane na szczeblu krajowym tego typu badania.

Jednak, jeśli chodzi o badania to jest ich sporo. Mamy jeszcze tak zwane badanie kompetencji. Niektórym ludziom zdaje się, że po testach kompetencji w gimnazjum więcej testów tego typu nie będzie, ale są i to gdy jesteśmy zupełnie dorośli. Badania kompetencji mają ukazać stan wiedzy i umiejętności pracownika. Do badań tego typu wykorzystuje się różne metody, które mają pokazać jak pracownik zachowuje się w stosunku do klientów, współpracowników i siebie samego. Przez, co można pomyśleć o podniesieniu jego kwalifikacji właśnie dzięki różnego typu szkoleniom.

Poziom pracownika wpływa na rozwój firmy

Spotkanie biznesowe

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

O tym, że na rozwój wszystkich firm wpływa stan zaangażowania, pracowników, wiemy doskonale. Często staramy się zmotywować pracowników do pracy, zwiększamy ich wynagrodzenie albo obniżamy premie, gdy nie wywiązują się we właściwy sposób z powierzonych im obowiązków. Mimo stosowania różnego rodzaju technik związanych z motywacją, to efektywność pracowników nie jest wystarczająca.

Zapominamy, że jeżeli chcemy wymagać powinniśmy mieć pewność, że konkretny pracownik będzie w stanie ogarnąć powierzone zadania. Świat gna naprzód i czasem pojawia się w firmie technologia, która dla połowy pracowników pozostaje czarną magią. Z tego powodu należy po pierwsze przeprowadzać badanie kompetencji, dzięki którym można również sprawdzić, jakie są potrzeby szkoleniowe. Jeżeli poprawiamy kwalifikacje pracownika (zobacz urlop na poszukiwanie pracy) będziemy wiedzieli, że możemy od niego więcej wymagać.

Dzięki przeszkoleniu jego praca okaże się efektywniejsza. Nie możemy oczekiwać od pracowników, że po całym dniu pracy przyjdą do mieszkania i zaczną dodatkowo się kształcić przez pół nocy, bo zapewne wtedy byliby zupełnie nieefektywni. Dlatego trzeba zadbać o szkolenia w trakcie pracy, bo wtedy pracownicy będą czuli się docenieni i pełni energii, bo nauka nowych zagadnień zawsze pobudza do działania.