Skuteczne metody podwyższenia efektywności zespołu

Kierowanie tokiem produkcji w firmie to ogromnie trudna praca. Kierownik powinien podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na pojawiające się kłopoty natychmiast. Menadżer powinien przewidywać też ewentualne komplikacje i im zapobiegać. Aby to było możliwym niezbędne są mu odpowiednie informacje.

szkolenie pracowników

Autor: DRs Kulturarvsprojekt
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka zarządzania utworzyła kilka strategii na zebranie wiedzy dla optymalizacji procesów zarządzania. Jednym z najbardziej popularnych jest wywodzący się z Japonii system Kaizen. Jest to metoda na poprawę jakości a także procesu wytwórczego.

System tenże zakłada, iż problemy są rzeczą oczywistą, a wręcz potencjalnym polem nowych rozwiązań.

Chcesz zgłębić prezentowany problem z innej perspektywy? Jeżeli tak, to najlepszym sposobem jest kliknięcie tego linku. Tam zweryfikuj szczegóły .

Główną metodą gromadzenia informacji jest względnie prosta taktyka zadawania pytań zaczynających się od wyrazu „dlaczego”? W tym systemie kierowania jakością zakłada się, iż proces ulepszania jest nieustający. Duży nacisk kładziony jest na zaangażowanie pracobiorcy oraz obustronne zaufanie miedzy menadżerem a podwładnym. Kierownik kierujący procesami wytwórczości winien dążyć do udoskonalenia działań.

Strategią na to mogą być szkolenia Lean Manufacturing.

To ważne opracowanie (http://www.waliduda.pl/zakres-uslug/prawo-autorskie) dotyczy publikowanej tu problematyki, więc jeżeli jest ona warta Twojej uwagi, to wejdź na ten odnośnik!

Metoda ta polega na tym, żeby w procesie fabrykacji skupić się na usunięciu tych obszarów w jakich następuje tracenie rezerw (na przykład takie planowanie procesu produkcji, aby półprodukty do niej potrzebne krótko znajdowały się w magazynie).

materiały

Autor: 5of7
Źródło: http://www.flickr.com

Menadżerowie którzy znakomicie czują się w świecie matematyki do optymalizacji procesów zarządzania mogą wykorzystać sposoby statystyczne wyrażone w metodzie tak zwanej Six Sigma Black Belt, to znaczy dzięki analizie statystycznej doprowadzić do sytuacji, w której w procesie fabrykacji możemy dopuścić maksymalnie sześć odchyleń od założonego standardu. Metoda ta składa się z paru poziomów wtajemniczenia. Każdy z nich jest oddzielnym programem szkoleń wzajemnie ze sobą skorelowanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie Black Belt. Szkolenie to jest określone dla liderów teamu. Poza nadzorowaniem i identyfikowaniem zagrożeń w procesie kierowania lider powinien kształcić podległych ludzi w taki sposób, żeby podwładni skoncentrowani byli na optymalizowaniu procesów technicznych.