Obowiązkowe złożenie deklaracji vat 7k – kogo dotyczy?

Oświadczenie VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do złożenia zeznań VAT 7k za okresy kwartalne, zgodnie z art.99 ust. 2, lub 3 ustawy. Są to mali przedsiębiorcy, u jakich wartość obrotów nie przerosła w ostatnim roku podatkowym okazanej w złotych wielkości która odpowiada równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to także prowadzących firmę maklerską, kierujących funduszami inwestycyjnymi, będących przedstawicielami, pracujących na zlecenie, lub pozostałymi podmiotami świadczącymi usługi o pokrewnym charakterze. W tym wypadku kwota dywidendy, albo uposażenia nie przerosła w uprzednim roku podatkowym wielkości odpowiadającej równoważności 45 000 euro. Zgodnie z zarządzeniami mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje skarbowe VAT 7k za okresy 3 miesięczne w czasie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym następnym kwartale .

Kalkulator odsetek podatkowych zezwala wyznaczyć wielkość odsetek związanych z nałożeniem procentów ustawowych, lub odsetek z tytułu zobowiązań skarbowych .

Zapraszamy – naciśnij tutaj pozycjonowanie stron za granicą i wejdź na inną naszą witrynę. Tam czekają na Ciebie świeże oraz interesujące wiadomości.

Odsetki podatkowe to odsetki nakładane przez organy skarbowe z tytułu niezapłacenia w terminie opłat skarbowych. Sposób ich naliczania koryguje Ordynacja podatkowa.

podatki

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek skarbowych nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przewyższa trzykrotnej wartości ceny dodatkowej pobieranej przez pocztę za wysłanie poleconej przesyłki listowej. Aktualnie kwota najmniejsza odsetek wynosi 9 zł. Jeśli ostatni dzień terminu zapłaty wypada na sobotę, to dzień taki uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostateczny czas zapłaty zaległości uważa się następny dzień po dniu, lub dniach wolnych od pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu . W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy opisany zatrudniony nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w czasie tymczasowym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, czy likwidacji.

Czy w kontekście analizowanego w tym artykule problemu znajdujesz wyczerpujące odpowiedzi? Jeśli nie, to inne materiały zobacz w serwisie (http://www.mechanika-service.com/opony-do-maszyn-rolniczych), który znajduje się tu.

Wystawca pisma ponosi pełną odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wypisania.