Zbiór świadczeń pracowniczych a problematyka wyceny i księgowania rezerw

W rachunkowości szczególnie istotnym zagadnieniem dotyczącym rezerw wykonywanych w rachunkowości jest sposób ich wyceny. Instrumenty gospodarcze opracowują rezerwy z różnych tytułów, często jako efekt obowiązku prawnego.

Ustalanie wartości rezerw, ze względu na ich sporny charakter i towarzyszące im zagrożenie, powiązane jest z prognozami, kosztorysowaniem, określaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem dużej liczby informacji bieżących i historycznych. Bardzo często do wyceny rezerw instytucje muszą stosować zagmatwane formy wyceny oparte na wielu teoriach. Od dwóch lat, czyli od roku 2013, sprawa przedstawia się tak, że system księgowania zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze uzależniony jest od tego, w jaki sposób msr 19 uznaje konkretne świadczenie.

kliknij tutaj

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com

Kluczowe jest to, by aktuariusz oszacował, w którą część zmiany stanu rezerw powinno się księgować w inne całkowite dochody, a która część trafi w zyski i straty. Bardzo ważna jest właściwa wycena rezerw, zapewniająca rzetelność danych opisywanych w sprawozdaniu finansowym, ponieważ wartość rezerwy może mieć duży wpływ na całokształt sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu i jego całkowity wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 (dowiedz się więcej), reguluje technikę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Oprócz określenia, jaką metodą powinna być dokonana wycena, wskazuje szereg wymaganych ujawnień, które powinien zawierać raport aktuarialny, który jest podpisywany przez aktuariusza. Przede wszystkim ogromny nacisk położono na uzgodnienia pozycji bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, a mianowicie na konieczność wskazania zmiany stanu konkretnych rezerw.

Z pewnością zaciekawi Cię ta pełna treść na opisywany temat, więc nie czekaj – kliknij tu i zobacz szczegóły na prezentowany temat!

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) zobowiązuje do ujawnienia głównych założeń aktuarialnych, które mają znaczenie w sprawie, jaki rezultat przynosi wycena aktuarialna.

Jak widać wycena rezerw jest to temat rzeka i studiowanie tematu może zająć trochę czasu. Bardzo ważna jest tu pozycja aktuariusza, który powinien być specjalistą w tej dziedzinie. Powinien być bardzo dobry w obliczaniu ryzyka i wartości bieżącej przedsięwzięć finansowych, w szczególności długoterminowych czy obarczonych sporym ryzykiem.

Jeśli zainteresował Cię omawiany wątek, to oceń (https://www.happytree.com.pl/) pozostałe równie ciekawe strony, które zawierają nie mniej absorbujące dane.

Obecnie praca aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń i emerytur. Do jego zadań należy też wycena zaległości wobec klientów.