Jak chronić własną własność intelektualną przed nieetycznymi działaniami konkurencji?

Obecnie wiele ludzi stara się zarobić środki pieniężne w nieuczciwy sposób. Często słyszy się o próbach wykradania koncepcji, robienia takich samych rzeczy lub bazowania na popularnej marce.

Z tego powodu zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na sile.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Trzeba przeto dbać o własne prawa autorskie ochrona powinna mieć swój zaczątek już w trakcie zatrudniania własnych współpracowników. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach wykradania wzorów przez ludzi zatrudnionych w konkretnej firmie. Wystarczy zwykłym aparatem fotograficznym zrobić niezbędne fotografie, by wprowadzić na rynek wykradzione fasony. Nie tylko wynalazki są powielane. Własność intelektualna także jest przedmiotem kradzieży. Odnosi się do dzieł umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i literackich i terminów, grafiki, symboli oraz fasonów wykorzystywanych w biznesie.

Jeśli szukasz czegoś wyjątkowo porywającego na przedstawiany w tym poście temat, to kliknij i spójrz na tekst (https://www.mojekonferencje.pl/sale-konferencyjne-bochnia) tamtego tekstu.

Obejmuje ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak również dzieła będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna zawiera prawa autorskie ochrona powinna przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na własny wynalazek należy się udać do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym kraju. Należy wówczas zbadać, czy innowacja, znak towarowy lub wzór użytkowy spełnia kryteria otrzymania prawa na wyłączność. Po uzyskaniu takiego prawa nabywa się wyłączność używania danego rozwiązania a także znakowania przez określony okres.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy oraz wzór (zobacz prawo ochronne) użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na kolejne okresy. Niestety otrzymanie patentu wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Jednak jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając chroniony przez prawo znak, markę lub inne koncepcje i produkty w każdym czasie można wstąpić na drogę sądową oraz domagać się zwrotu wydatków poniesionych w wyniku nieuczciwego działania.

Opłaca się przeto w przydatny sposób zabezpieczać swoją własność intelektualną oraz przemysłową. Tylko w ten sposób skutecznie zniszczy się nieetyczną działalność konkurencji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*