Jak wygląda zarządzanie polityką dotyczącą odpadów? W jaki sposób powinno się pozbywać się odpadów, czy mamy jakieś procedury?

Ostatnimi czasy dużo się mówi o kwestii odpadów, ale czym tak naprawdę jest utylizacja odpadów? Ostatnio te kwestie są wszędzie, ale czy utylizacja jest czymś odmiennym niż recykling, czy jest zaliczana do gospodarowania odpadami? Takie oraz inne zapytania pojawiają się debacie publicznej, są istotne, lecz aby zacząć o tym dyskutować trzeba znać najważniejsze pojęcia.

spalarnia śmieci

Autor: Johannes Grødem
Źródło: http://www.flickr.com

Utylizacja potocznie jest traktowana jako zniszczenie czegoś. Jakie mamy sposoby takiego niszczenia? Pierwszym z nich jest spalanie w spalarni odpadów. Czasami używane do spalania piece służą do grzania wody, która zaopatruje w ciepło mieszkania. Do tego termin “utylizacja” używany jest dla określenia procesu przerabiania padliny i innego typu pobocznych produktów przemysłu wędliniarskiego jak i rybnego na mączki pastewne. Więcej na .W rzeczywistości przemysłowej utylizacja utylizacja dokumentów w łodzi padliny oraz odpadków mięsnych odnosi się do wcześniejszego ich rozgotowania pod ciśnieniem, wysuszenia tak powstałej miazgi oraz oddzielenia poprzez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu. Prócz znaczenia ekonomicznego utylizacja posiada też znaczenie sanitarne, gdyż niszczy ewentualne ogniska chorób zakaźnych. Kolejnym bardzo ważnym, najczęściej zaś mylonym pojęciem jest zagospodarowanie odpadami.

segregacja

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Przez to chodzi o zbieranie, przetransportowanie, a także przetwarzanie odpadków. Należy do tego zaliczyć również nadzór nad tego rodzaju działalnością, ale także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadków oraz działania wykonawcze jako sprzedawcy odpadów. Określa to ustawa. Znajdujące się tam zasady postępowania z odpadami (polecamy tutaj) mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę środowiska, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej istotne kwestie to zapobieganie tworzeniu się odpadów, jak największe zmniejszanie ich wytwarzania przez ludzi, a co istotne zniwelowanie ich złego w skutkach wpływu na środowisko. Dotyczy to dużej liczby substancji, pośród których na pierwszy plan wysuwają się takie jak azbest. To szalenie niebezpieczny materiał, który powoli jest likwidowany, dzięki temu mamy bardziej czyste środowisko. A czyste środowisko to także dobre zdrowie. Co ważne, niektóre substancje rozkładają się tak długo w środowisku, że tak naprawdę to zapewniamy zdrowie następnym pokoleniom. Widać więc, iż te działania mają charakter długofalowy.