Eksploatacja złóż brunatnego węgla – co z sobą niesie?

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na skutek eksploatacji odkrywkowej, a także ze strony energetyki opartej na spalaniu węgla , są poważne. Coraz to powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych technik przy istniejących dosyć surowych normach wydzielania zanieczyszczeń sprawia jednakże, że uciążliwość tegoż przemysłu dla środowiska naturalnego znacznie zmniejszyła się.

link

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com
Na możliwe obciążenie środowiska przyrodniczego spowodowane eksploatacją odkrywkową składają się niżej przedstawione czynniki, które trzeba uznać za wady omawianej metody wydobywania węgla : całkowite przekształcenie powierzchni terenu w obszarze odkrywki, skażenia powierzchniowych wód, skażenie powietrza atmosfery w wyniku emisji pyłu, odkształcenia geomechaniczne na przedpolu oraz zboczach odkrywki, wstrząsy mające związek z odprężeniem górotworu, przeobrażenia hydrologiczne związane z odwadnianiem odkrywki (wpływ na wody powierzchniowe), emitowanie hałasu przez pracujące maszyny kopalni.

Do wyszczególnionych zagrożeń należy dodać niebezpieczeństwa ze strony zakładu energetycznego to jest: skażenie powietrza w wyniku emisji pyłu jak też gazów generowanych przy spalaniu węgla, zanieczyszczenie cieplne wód powierzchniowych, skażenie chemiczne podziemnych wód w rezultacie ługowania składowisk popiołów, emitowanie do atmosfery dużych ilości CO2.

kopalnia
Ostatnie przedsięwzięcia Kopalni Węgla Brunatnego Konin PAK Górnictwo – www – mogą budzić kontrowersje, ponieważ podług niepotwierdzonych jeszcze danych odkrywka węgla brunatnego w Tomisławicach niedaleko Gopła może powodować wystąpienie tak zwanego leju depresyjnego, jaki w następstwie doprowadzić może do wyschnięcia wody w jeziorze. Przykładem niszczącej działalności kopalni na naturę może być obniżenie poziomu wody o półtora metra jeziora Ostrowskiego. W obronie Gopła a także obszarów nadgoplańskich stanęła Gmina Kruszwica oraz organizacja ekologiczna Greenpeace, które złączyły swoje siły i złożyły skargę do Komisji Europejskiej.

Aby znaleźć podobne informacje na omawiane zagadnienie spójrz na link (https://merservice.pl/uslugi/badania-jakosciowe/), a przeczytasz w tamtym miejscu bardzo interesujące wiadomości, które zostaną Ci w głowie.

Komisja Europejska w dniu 26 stycznia 2012 r. upomniała nasze władze w związku z naruszeniem regulacji ochrony środowiska. Chodzi o niewykonanie oceny wpływu na otoczenie kopalni odkrywkowej w obszarze ochrony Natura 2000. Komisja ta ma przesłać władzom polskim uzasadnioną opinię, oraz zwrócić się o doprowadzenie do zgodności z przepisami UE.