W jaki sposób zdać egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tym zawodzie?

Zajęcie w zawodzie aktuariusza oznacza prestiż, bowiem przygotowanie do owego zajęcia wymaga zdania wielu testów i rozległej wiedzy. W Polsce jest to fach mało znany, a specjaliści z owej dziedziny pracują w towarzystwach aktuarialnych i przedsiębiorstwach konsultingowych. By zdać odpowiednie egzaminy, trzeba posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w zakresie przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również przejść dwuletni staż.

przeczytaj to

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Egzamin aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, obejmujących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle poważny, wymagający wielkiego zaangażowania, jednak równocześnie dający mnóstwo satysfakcji zawód.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, także wartości aktualnej przedsięwzięć finansowych, w szczególności takich długoterminowych, lub obarczonych wielkim ryzykiem. To profesjonalista związany przede wszystkim z specjalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, oraz planów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z rozległej wiedzy z obszaru matematyki finansowej, zajmuje się też ewaluacją jednostek i propozycji inwestycyjnych, biznesplanami, a również doradztwem transakcyjnym.

Jeśli nie chcesz, by ominęły Cię inne analogiczne kwestie odnoszące się do omawianego na tej stronie tematu, to kliknij i więcej znajdziesz tutaj.

Sprawdź: .

Fachowe usługi aktuarialne to obszerny obręb usług dla osób spoza rynku ubezpieczeniowego. Fachowcy z tego obrębu zajmują się problemami związanymi z oceną ryzyka, szacunkiem wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką planów i kapitałów emerytalnych, a też taktyką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to też wyliczanie odpowiedzialności powstających z tytułu kolejnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to premie jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, oraz deputaty węglowe i sporo pozostałych.