Rady fiskalne dla firm

Jak odliczyc internet? Podatnik – osoba fizyczna, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od zeszłego roku znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Ci, którzy nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za 2 następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego mamy dostęp w komórce, czy za pomocą modemu np.

Zapewne przysłuży Ci się najnowsza wiadomość (https://www.eogniwa.pl/pl/c/Zawiesia-lancuchowe/60). Zatem kliknij w podany link i ciesz się tekstem, który z chęcią dla Ciebie stworzyliśmy.

w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Dowodem na tą ulgę mogą być faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego tudzież bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy rozpoczynający ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać maksymalną ulgę – 700 zł – nie więcej jednak niż 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobligowani są do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika specjalnym zobowiązaniem podatkowym – w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas rejestrujących wahają się w granicach 600 – 1 000 zł.

Nie zwlekaj! Jeśli zaintrygowała Cię istota naszego opisu, to doczytaj ponadto (https://notariuszchojnice.pl/) następne niebywale zajmujące informacje w kolejnym poście.

Na szczęście, ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy rejestrującej możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu kasy. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania do 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej aniżeli 700 zł.

Leasing samochodu
Jak można odliczać VAT od leasingu samochodu? Samochód wzięty w leasing daje specyficzne możliwości jeżeli chodzi o odliczanie podatku VAT. Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) biznesmen spłaca w związku z samochodem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Oprócz tego biznesmen ponosi koszty samochodu, tj. wydatki na paliwo, serwis i części, które też posiadają w sobie podatek. Więcej na