Będziesz starał się o nową pracę? Dowiedz się , jakie możliwości zaoferują ci dane rodzaje umów

W chwili, gdy staramy się o nową pracę, stajemy przed koniecznością zawarcia istotnych dokumentów, w tym umowy, w oparciu o którą musimy wykonywać powierzone zadania. Warto już wcześniej dowiedzieć się, czym odznaczają się dane umowy oraz jakie korzyści mamy szansę z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – ciągle najpopularniejsza

Umowa o pracę zalicza się do najczęściej wykorzystywanych umów regulujących obowiązki zatrudniającego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdziemy kluczowe informacje tyczące rozpoczynającego się zatrudnienia, jak chociażby wysokość pensji, wymiar godzin pracy, bądź obejmowane stanowisko pracy – przyjrzyj się umowie o pracę. Umowę o pracę można podpisać na czas próbny, określony lub nieokreślony. Forma zatrudniania ma duże znaczenie dla pracownika i pracodawcy, gdyż reguluje ważne zagadnienia, na przykład zakres okresu wypowiedzenia. Przed podpisaniem umowy o pracę, trzeba się z dokumentem wyjątkowo starannie zapoznać.

Kontrakt menedżerski – czym jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można zetknąć się także z hasłem kontraktu menedżerskiego, niemniej dla szerokiego grona osób jest ono całkiem nieklarowne. Kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-amortyzacji-metoda-liniowa) menedżerski staje się jedną z form zatrudnienia, jednak nie dotyczy go kodeks pracy, a pracownikom zatrudnionym na podstawie wspomnianego dokumentu nie należą się świadczenia typowe dla umowy o pracę, czyli na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie najczęściej są zawierane na wyższym szczeblu kierowniczym. Zarząd przedsiębiorstwa poleca administrowanie swoją komórką biznesową określonej osobie, a ona wypełnia swoje zadania w oparciu o zapisy zawarte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się zapis regulujący wysokość wynagrodzenia, jak też obowiązki zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – co to takiego?

Czasem mają miejsce sytuacje, kiedy na polecenie pracodawcy przygotowuje się jakiś wytwór udostępniany na podstawie umowy licencyjnej. Bywa tak choćby w przypadku projektowania aplikacji komputerowych, przygotowywania utworów i innych projektów. W sytuacji, gdy nie chce się przenosić praw własności do swojego tworu na rzecz firmy albo zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Według jej zapisu licencjobiorca dostaje jedynie licencję na zastosowanie danego wyrobu na czas zapisany w umowie. Umowy licencyjne dzielą się na wyłączne i niewyłączne Więcej szczegółów na stronie .