Które formularze PIT dla kogo?

Dla kogo blankiet PIT 36? Druk PIT 36 kierowany jest do tych podatników, jacy w roku 2014 prowadzili firmę opodatkowaną na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Mieści ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Osiągane profity pochodzić mogą także z najmu.

rozliczenie PIT

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo formularz PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, druk wypełniany przez olbrzymie rzesze pracobiorców polskich przedsiębiorstw oraz rencistów i emerytów.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, to do sprawdzenia (https://rm-kancelaria.pl/porady-prawne-online-lublin) są nowe treści na stronie, którą opracowaliśmy pod podanym linkiem.

Udokumentowane przychody mogą pochodzić wyłącznie ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy brali przedpłaty na podatek dochodowy. Chodzi zatem o: uposażenia ze stosunku pracy, renty lub emerytury krajowe, świadczenia przedemerytalne, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy w sposób przewidziany dla osób w pojedynkę wychowujących pociechy. Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeśli rachujesz pozarolniczą działalność gospodarczą względnie działy specjalne produkcji rolnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie oraz zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane podług skali tak za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak też bez pośrednictwa płatnika .

Chcesz przeczytać coś równie interesującego? Ekstra, ta strona www porady prawne oleśnica z pewnością okaże się dla Ciebie użyteczna, gdyż odnajdziesz na niej dużo tego typu informacji.

Dodanie dochodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci. Dodanie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak także rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca pociechy. Doliczać nie możemy jednakże przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów i dochodów z rzeczy oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, zaś małoletni złoży własną deklarację, którą sygnować powinien jego rodzic czy opiekun.

Dla kogo druk PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, jakie w 2014 roku uzyskały dochody z kapitałów finansowych lub z udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się z pomocą tegoż druku również ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.