Po kolei mówimy jakim sposobem założyć swoją firmę

Dla sporej liczby ludzi własna działalność staje się spełnieniem pragnień i ambicji oraz ucieleśnieniem wolności zawodowej. Założenie działalności gospodarczej, wbrew powszechnej opinii, nie jest kwestią trudną. Jak przedstawia się kwestia rejestracji przedsiębiorstwa? Najlepiej pamiętać o paru zagadnieniach.

Pieniądze na podatek

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Teraz założyć działalność można nawet już w ciągu jednego dnia. Jak to uczynić? Na początku trzeba w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy złożyć wniosek CEIDG-1. Można też otworzyć przedsiębiorstwo przez net, ale w tym przypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Warto zaznaczyć, że zakładanie działalności gospodarczej jest zupełnie bezpłatne.

Po złożeniu przez nas wniosku, Urząd przesyła dane do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Gospodarki), która dokonuje rejestracji przedsiębiorstwa, a także wysyła notatkę w tym temacie do US oraz ZUS-u. Sami także powinniśmy się we właściwym według miejsca zamieszkania oddziale ZUS-u stawić w czasie 7 dni (zobacz ile dni na żądanie 2020) od założenia przedsiębiorstwa, aby dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Oczywiste jest też, by potem konsekwentnie i w terminie opłacać wszystkie składki za siebie samych oraz za naszych pracowników. W przypadku opóźnień, trzeba będzie niestety zapłacić odsetki zus za zwłokę.

Następnym krokiem jest przesłanie przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego z notatką o wybranej przez nas formie opodatkowania. Zakładający działalność ma do wybrania kilka możliwości opodatkowania, wśród nich najpopularniejsza jest forma, w której płaci on podatek zliczony na podstawie skali podatkowej. Owe progi podatkowe wynoszą obecnie odpowiednio 18 % oraz 32 % .

Warto pamiętać, iż osoba która zakłada własną działalność zobowiązana jest także do posiadania rachunku w banku (nie musi być tylko firmowym, może być złączony z prywatnym). Można też zaopatrzyć się w firmową pieczątkę – nie jest to konieczne, ale stanowi duże ułatwienie w czasie codziennej pracy, np. przy manualnym wystawianiu faktur albo wizytach w urzędzie.

Czy ten materiał Cię zafascynował? W takim przypadku zobacz odmienny oryginalny serwis (https://szukasz-pracy.pl/pracownik-szklarniowy-uprawa-ogorkow/), który również ma interesujące informacje.

Przed założeniem firmy powinno się też upewnić, czy w przypadku naszej firmy nie będą wymagane specjalne koncesje lub zezwolenia.