Ważkie pojęcia – własność przemysłowa oraz prawa autorskie osobiste

Własność przemysłowa to pewny rodzaj praw, jaki wynika z ustawodawstwa międzynarodowego, narodowego czy też miejscowego. Dziś pośród obiektów własności przemysłowej znajdują się patenty na wynalazki, znaki handlowe albo fabryczne, modele przemysłowe, a także rysunki oraz wzory użytkowe. Ponadto do przedmiotów własności przemysłowej przynależy też nazwa handlowa oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com
Własność przemysłową definiuje prawo własności przemysłowej, które definiuje zespół nakazów albo prawo podmiotowe, które koryguje prawo (zobacz poradnik wfirma) do wzorów użytkowych, patentów, znaków towarowych, nazw handlowych i innych przedmiotów, jakie są otoczone własnością przemysłową . Prawo to posiada różnorodny charakter – zbiorowy oraz osobisty. Dzisiaj możemy wyróżnić kluczowe sfery prawa własności przemysłowej, są to: prawo patentowe, prawo (zobacz poradnikprzedsiebiorcy.pl) rywalizacji, prawo znaków towarowych, a także prawo wzorów fabrycznych. Więcej na

Prawa autorskie osobiste otaczają zespół różnych uprawnień, jakie przysługują autorowi. Prawa te ochraniają związek twórcy z jego dziełem, jest to pewny typ więzi, która scala autora z jego utworem i jest wyrażona w prawie. Prawo autorskie otacza dużo modeli dzieł, może to być utwór muzyczny, fotograficzny, plastyczny albo literacki, co więcej prawa autorskie obejmują też utwory sceniczne, architektoniczne, audiowizualne oraz masa innych. Więcej na

Prawo określa również dzieła, które nie podlegają prawom autorskim, są to w szczególności proste wieści prasowe, urzędowe dokumenty, szczegóły utworów, jakie są pozbawione twórczego charakteru (na przykład tabele, rysunki) czy też znaki firmowe, które używa się w celach informacyjnych. Bez wątpienia pożądane byłoby wiedzieć, które dzieła są objęte prawami autorskim, natomiast jakie nie.

Za pogwałcenie praw autorskich zdołają grozić wysokie sankcje karne w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, wobec tego zawsze należy pamiętać o nie pogwałcaniu czyichś praw autorskich. Granica między ustawowym i nielegalnym wykorzystaniem czyjegoś dzieła otoczonego prawami autorskimi jest niezwykle cienka, wobec tego pożądane byłoby wiedzieć, kiedy posiadamy do czynienia z przekroczeniem tych praw, i kiedy nie.