Wybór właściwego blankietu

Dobór dobrego blankietu do rozliczenia własnych dochodów nie zawsze jest łatwą sprawą. Nieraz wystarczy nam jeden formularz, a bywają przypadki, że z wyjątkiem trzech kluczowych druków powinniśmy dostarczyć również parę załączników. Druk PIT 28 zapełniają obywatele rozliczający aktywność gospodarczą.

Żeby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 powinno się do 21 stycznia poinformować organ skarbowy o rozliczaniu się w odmianie ryczałtowej. W przypadku zaczęcia działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym należy przedstawić w dniu otwarcia działalności i przed otrzymaniem pierwszego przychodu.

W przypadku najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, oraz umów o podobnym charakterze, powiadomić nie dalej niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym uzyskało się przychód, o zdobyciu dochodu – .

Omawiany artykuł, który na tej stronie posiadamy, jest niezwykle zajmujący, ale warto oprócz tego zobaczyć pokrewne treści – więcej pod tym linkiem (http://e-mta.pl/index.php/czym-sie-zajmujemy-2/automatyka-przemyslowa/legnica).

Jeżeli osoba nie wykona takich założeń, skutkuje to utratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z wszelkich udogodnień, jakie osiągalne są przy obliczaniu na innych drukach. Obywatel składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się razem z małżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca potomka.

Czy uzyskane tutaj wiadomości uważasz za atrakcyjne? Jeśli tak, to więcej zobaczysz w ofercie, która także bez wątpienia będzie zachęcająca.

Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody osiągnięte za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wysokości pozyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć w czasie do 31 stycznia kolejnego roku. Dowiedz się więcej o PIT 28.

Przed rozpoczęciem zrealizowania pit a należałoby pamiętać, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w postaci ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od odmiany, w jakiej to się odbywa, roczne zeznanie PIT-28 wysyła każdy z małżonków samodzielnie.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobligowany jest do złożenia zeznań PIT 36, dopełnionej o PIT28 za okres poprzedzający stratę takiego prawa.

Niezłożenie zeznań w czasie traktowane jest jako naruszenie przepisów i podlega grzywnie pieniężnej.