Podstawowy obowiązek podatnika, czyli jak prawidłowo złożyć zeznanie podatkowe.

Każdy, kto legalnie osiąga w naszym kraju dochody musi raz na rok dopełnić przykrego obowiązku wobec naszego państwa, czyli wypełnić deklarację i zapłacić podatki. Jeżeli się normalnie pracuje albo prowadzi swoją firmę, to teoretycznie nic nie powinno być do dopłacania, gdyż wszystkie zaliczki są przelewane w okresie całego roku.

Jeśli będzie się korzystać z różnych odliczeń, to można nawet uzyskać zwrot podatku, który się zapłaciło, który można będzie odebrać po wypełnieniu zeznania. Za to jeżeli ktoś nie pilnował tej powinności lub osiągał dochody z innych źródeł, to czasami może się okazać, że po końcowym rozliczeniu będzie jednak jakaś kwota do wpłaty. Ustawa wyznacza termin na ostateczne dopełnienie tego obowiązku na ostatni dzień kwietnia, a jeśli wypada to w dzień wolny od pracy, to na kolejny dzień roboczy. Jest to termin nieprzekraczalny, a niedopełnienie obowiązku złożenia pitu może się skończyć koniecznością wyjaśniania tego przed urzędnikami skarbowymi, a przeważnie także jakąś karą finansową. Rozlicz samodzielnie pity – dowiedz się więcej.http://lexperts.pl/uslugi/pomoc-w-pozyskiwaniu-funduszy-unijnych/ (hiperłącze do serwisu)
Dokumenty

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Deklarację można wypełnić samemu, a można także przekazać to któremuś z biur rachunkowych. W praktyce policzenie należnych podatków (zobacz koszty paliwa) nie jest jakąś strasznie trudną rzeczą, zwłaszcza że obecnie skorzystać można z odpowiednich programów, pomagających przy tym. Jeśli ktoś stosuje tego typu narzędzia, to jego praca najczęściej będzie się sprowadzać do wprowadzenia danych osobowych i kwot, jakie podano na pitach od pracodawcy PFR.

Jeśli będą jakieś różne od dochodu czy podatek, to również trzeba je wprowadzić, po czym program pit sam wyliczy wysokość podatku, jaki trzeba zapłacić na konto urzędu skarbowego. Tego typu programy przeważnie mogą drukować deklaracje, jakie trzeba później podpisać i dostarczyć do urzędu. Można też ją przepisać na czysty formularz, uważając tylko żeby nie popełnić pomyłki, a można również przesłać elektronicznie. Ta ostatnia metoda jest coraz bardziej popularna, bo wszystko można zrobić z mieszkania, bez konieczności jeżdżenia po urzędach lub wysyłania listu.