Aktuariusz, MSR 19 – nazwy wiążące się z zawodową wyceną wszystkich rezerw finansowych.

Rozwój gospodarczy oraz finansowy przyczynił się do rozwoju wielu nowych zawodów związanych właśnie z gospodarką oraz ekonomią, które częstokroć są ze sobą powiązane. Profesje te ze względu częstokroć na własną innowacyjność oraz zapotrzebowanie cieszą się sporą renomą oraz coraz więcej jednostek decyduje się na ich wykonywanie.

Potrzebna profesja

Jednym fachów, który jest bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który uznanie dopiero uzyskuje. Aktuariusz to profesjonalista z dyscypliny matematyki finansowej oraz z ubezpieczeniowej. Jego fundamentalnym miejscem pracy są firmy ubezpieczeniowe, reasekuracyjne lub fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

ubezpieczenie

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

konieczni są specjaliści od oceny ryzyka. Trudni się on wyliczaniem ryzyka losowych wypadków oraz wysokości wiążących z tym składek ubezpieczeniowych. Precyzuje też tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest zawodem, który niesie dużo przyjemności zawodowej jednakże jest on profesją bardzo odpowiedzialną oraz potrzebujący wielkiego zaangażowania. Przez wiele osób uważany jest za zawód przyszłości, który będzie coraz bardziej potrzebny.

Standardy dotyczące świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się także kalkulacją rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Nasza solidna treść (http://notowaniagpw.pl/kategoria/podcast/wywiady/) musi przypaść Ci do gustu, ponieważ włożyliśmy w nią duża liczbę fantastycznych informacji. Więc oglądaj bez ograniczeń.

Aktuariusze muszą pracować w zgodzie z określonymi zasadami oraz standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony zagadnieniom świadczeń pracowniczych, które są obowiązujące dla pracodawców. MSR 19 definiuje, jaka metoda powinna być stosowana by wykonać oszacowanie na świadczenia pracownicze (cała oferta), a także szereg spraw oraz informacji, jakie powinny odnaleźć się w raporcie aktuarialnym poświadczanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest kanonem, z którym bezwarunkowo powinien obeznać się każdy aktuariusz, by poprawnie wykonywać swoją pracę. Zwłaszcza, iż każda osoba, która musi wykonać oszacowanie rezerw wymaga pomocy aktuariusza, gdyż sama nie jest w stanie zrobić kalkulacji pojedynczych ujawnień.