Rozwój zawodowy jako awans własny – twoja nowa praca

Pęd transformacji cywilizacyjnych, przede wszystkim w wyniku postępu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe uzupełnianie i rozszerzanie obecnych sfer, przekwalifikowywanie się, a czasem nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozkwit własny jednostki i często stanowi istotną część działania człowieka.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej danych na omawiany temat, to odnajdziesz je na pewno pod tym linkiem, gdzie są one bardzo dokładnie opisane.

Nieraz też działalności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają zdolności pracownika o nową wiedzę, umiejętności, również praktyki, niekoniecznie wyraźnie powiązane z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie pomocne w jej pełnieniu. Rozwój zawodowy ściśle wiąże się z rozwojem własnym, gdyż są to procesy, które w pewnym okresie egzystencji płyną równocześnie, przenikają się i równocześnie na siebie wpływają. Przez rozmaite formy dokształcania i aktywizowania rozwoju pracownik uzyskuje stan kompetencji wymagany na wyższych stanowiskach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.

Źródło informacji: pracujących w organizacjach uczestniczy w planowanych przez jednostkę szkoleniach, indywidualnie rozszerza różnorodność swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga także po specjalistyczną prasę, szuka informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to w szczególności ważne jeżeli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, należy bardziej ukierunkowywać jego rozkwit. Istotne jest też, aby we wczesnym czasie pracy zachęcać pracujących do uczestniczenia w różnego rodzajach działalności rozwojowych.

Źródło artykułu:

Rozwój zawodowy to proces stosowany do stworzenia możności modyfikowania zawodowych zainteresowań i predyspozycji pracowników. W czasach hołdu profesjonalizmu trzeba dodać wszelakich czynności w odcinku podnoszenia umiejętności zawodowych, co w konsekwencji winno wpłynąć do zgłębiania wiedzy i umiejętności w ustalonym obszarze, a co za tym idzie rozwój kariery zawodowej.