Rozwój zawodowy jako awans własny – twoja nowa praca

Pęd transformacji cywilizacyjnych, przede wszystkim w wyniku postępu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe uzupełnianie i rozszerzanie obecnych sfer, przekwalifikowywanie się, a czasem nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozkwit własny jednostki i często stanowi istotną część działania człowieka.

Przydałoby Ci się istotne opracowanie (https://www.secretclient.com/badania-marketingowe/mystery-shopping/) powyższego tematu? W takim razie nie ociągaj się i przejdź do nowej strony. Tam oczekują na Ciebie bardzo rzetelne informacje.

Nieraz też działalności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają zdolności pracownika o nową wiedzę, umiejętności, również praktyki, niekoniecznie wyraźnie powiązane z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie pomocne w jej pełnieniu. Rozwój zawodowy ściśle wiąże się z rozwojem własnym, gdyż są to procesy, które w pewnym okresie egzystencji płyną równocześnie, przenikają się i równocześnie na siebie wpływają. Przez rozmaite formy dokształcania i aktywizowania rozwoju pracownik uzyskuje stan kompetencji wymagany na wyższych stanowiskach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.

Źródło informacji: pracujących w organizacjach uczestniczy w planowanych przez jednostkę szkoleniach, indywidualnie rozszerza różnorodność swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga także po specjalistyczną prasę, szuka informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to w szczególności ważne jeżeli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, należy bardziej ukierunkowywać jego rozkwit. Istotne jest też, aby we wczesnym czasie pracy zachęcać pracujących do uczestniczenia w różnego rodzajach działalności rozwojowych.

Źródło artykułu:

Rozwój zawodowy to proces stosowany do stworzenia możności modyfikowania zawodowych zainteresowań i predyspozycji pracowników. W czasach hołdu profesjonalizmu trzeba dodać wszelakich czynności w odcinku podnoszenia umiejętności zawodowych, co w konsekwencji winno wpłynąć do zgłębiania wiedzy i umiejętności w ustalonym obszarze, a co za tym idzie rozwój kariery zawodowej.