Rezerwy emerytalne – co dokładnie powinieneś wiedzieć o organizowaniu i wyliczaniu?

Rezerwy emerytalne to zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki sporządzania świadczeń o wiarygodnie wskazanej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych albo przyszłych aktywów. Bazą wyceny rezerw na nadchodzące świadczenia pracownicze są rozkazy prawa pracy, statutów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych obowiązkowych porozumień pracodawców z kadrą pracowniczą.

sprawdzone informacje

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa panujących na dzień wyceniania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i gratyfikacje jubileuszowe opracowuje się tylko wtedy, gdy z nakazów prawa, układu pracy bądź umów o pracę bezspornie wynika, że na właścicielach firm ciąży obligacja ich wypłaty i ich wielkość jest znacząca, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu skarbowym zniekształciłoby wyobrażenie sytuacji finansowej oraz majątkowej oraz wynik finansowy firmy – sprawdź .

Przykładowy sposób zliczenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wysokość od takich składników,

finanse

jak obecny staż pracy, ogólna liczba lat do przepracowania (która uwarunkowana jest od dwóch zmiennych: wieku fachowca oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy wypłaty odprawy i prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wyróżnianą metodą liczenia rezerw na te usługi jest oczywiście ocena, którą robi aktuariusz. Wycena rezerw na długookresowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne oraz rentowe, może zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy eksperta jakim jest aktuariusz, ponieważ ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. sytuacje makroekonomiczne, rotacja pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ubogacony przepis dotyczący rezerw. Adekwatnie do art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wysokości przypuszczalnych zobowiązań przypadających na istniejący okres sprawozdawczy, wynikających m.in.

Jeżeli zainteresował Cię opisywany artykuł, sprawdź dodatkowo ten link. To bez dwóch zdań ta treść (https://biuro-protax.pl/), na której znajdziesz podobne informacje.

z przyszłych świadczeń dla pracowników (np.

Wtedy, gdy będziesz poszukiwać pokrewnych artykułów, to takie wskazówki ze strony (http://sawyer.com.pl/sawyer-kontakt) z pewnością wydadzą się Tobie niezwykle pomocne.

gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych).