Jak zacząć wyliczać i opłacać aktualne składki ZUS?

Podejmując pracę w firmie, podpisujemy przeróżne formy umów, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem podpisania każdej umowy o pracę, pracodawca winien rozpocząć obliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Jednakże niewiele osób wie jakie dokładnie i w jakiej wysokości składki winny być płacone, a jeszcze mniejsza liczba pracujących posiada świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania finansowe wobec ZUS.

klik

Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com

Płatności przymusowe, które chlebodawca powinien opłacać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wysokość obliczana jest na podstawie poborów brutto i jest opłacana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez pracownika. ZUS aktualne składki wyliczane są na podstawie współczynników.

Odpowiada Ci taki artykuł? To ekstra, sprawdź stronę pełna księgowość pod tym adresem. Zobaczysz tam więcej informacji na zbliżony temat.

Opłacanie składek jest obowiązkowe, a kto nie wypełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w założonym zarządzeniami terminie, również kto nie dopełnia obowiązku wysyłania zeznań rozliczeniowych, oraz imiennych raportów miesięcznych, podlega karze finansowej.

Zgodnie z przepisami, skrócenie okresu wypowiedzenia powinno być zastosowane tylko w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na termin nie oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia . Jeśli wymóg ten nie jest wypełniony, to zmniejszenie wymówienia nie jest realne. W wypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo (zobacz – adwokat rodzinny warszawa) do zadośćuczynienia w wysokości zapłaty za dalszą część czasu wymówienia, to znaczy za jeden, albo dwa miesiące. Odszkodowanie to przysługuje natomiast tylko w przypadku, gdy skrócenie nastąpiło z powodu stwierdzenia plajty, albo likwidacji jednostki.

pracownicy

Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli skrócenie okresu wypowiedzenia zaszło w drodze porozumienia stron, takie roszczenie pracownikowi nie przysługuje. Zadośćuczynienie z tytułu skróconego czasu wymówienia jest zyskiem zatrudnionego i tym samym podlega ono obciążenia podatkiem. Metody liczenia wielkości odszkodowania z tytułu mniejszego czasu wypowiedzenia wskazuje odpowiednie rozporządzenie. Więcej na .