Przydatne wskazówki dla osób które pracują i prowadzących swoją firmę.

W tekście zawarte są przydatne wskazówki dla osób które pracują. Po przeczytaniu tekstu odbiorca dowie się jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jakie jest minimalne wynagrodzenie 2015 oraz jak wykreować wzór umowy sprzedaży kupna samochodu. Dla osób które pracują niebywale ważne są takie kwestie jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe czy jakie jest minimalne wynagrodzenie 2015. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, co do zasady, uprawnia pracownika w czasie choroby do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Wypłata tych świadczeń jest limitowana i należy je ustalać wedle określonych reguł.

oszczędzanie pieniędzy

Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez czas określony w Kodeksie pracy . Za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku, a w przypadku pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-darmowy-wzor-z-omowieniem), – trwającej łącznie do dwóch tygodni w ciągu roku, pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia. Wypłata świadczeń dokonywana jest za każdy dzień niezdolności do pracy, poza dniami wolnymi od pracy. Wynagrodzenie to nie ulega obniżeniu w czasie ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz nie przysługuje wtedy gdy pracownik nie posiada prawa do zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-w-przypadku-poczatkujacych-przedsiebiorcow) chorobowego. Wysokość najmniejszego wynagrodzenia za pracę została zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów. Według opublikowanego aktu prawnego, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto, a w I roku pracy jest to zaledwie 1400 złotych .

Umowa sprzedaży czasem nazywana też umową kupna-sprzedaży, to umowa wzajemna oraz zobowiązująca.Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na osobę kupującą i wydania mu tej rzeczy – nabywca zaś zobowiązany jest do zapłaty należności (wg ceny sprzedaży) oraz odebrania rzeczy. Umowa kupna-sprzedaż zwykle nie potrzebuje formy szczególnej – wystarczająca jest pisemna forma zwykła.Jeśli interesuje Cię umowa kupna sprzedaży samochodu wzór takowej umowy z łatwością można pobrać z Internetu. Jeśli chcemy kupić albo sprzedać samochód wystarczy wypełnić oraz wydrukować gotowy szablon umowy kupna sprzedaży, dostępny w Internecie.

Financial Service Support

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/

Umowa kupna-sprzedaży musi być czytelna. Umowę przygotowuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W umowie musi być zawarty przedmiot sprzedaży, to jest: marka, model, nr. nadwozia, roku wyprodukowania auta oraz cena samochodu. W umowie konieczne by znalazła się data, dane każdej ze stron – imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, informacja kto wydał te dokumenty – oraz podpisy obu stron.