Konkretne sprawy dla pracowników.

W tekście omówione zostaną interesujące kwestie dla osób pracujących. W artykule opisana zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja jest to pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terenie kraju, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który jej nie posiada powoduje, iż za uszkodzenia albo szkody spowodowane korzystaniem ze sprzętu odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia które są określone we właściwych przepisach prawnych. W naszym kraju obowiązkowemu przeglądowi homologacyjnemu podlegają pojazdu mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Koszt takiego przeglądu w poszczególnych przypadkach może wynieść 5 tys. €. Więcej na stronie .

Jeżeli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – używa się go do remontowania budynków lub lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia właściwej stawki VAT, znaczenie ma też określenie, przedmiotu sprzedaży, tzn.

Jeżeli Twoim zdaniem prezentowany artykuł jest pasjonujący, to zobacz również pomocne źródło, które zawiera interesujące dane – one niewątpliwie Cię zajmą.

czy podatnik dostarcza towar, czy świadczy usługę. Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa które jest objęte społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Użycie odpowiedniej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeśli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach zbiorowego mieszkalnictwa jako całości – to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeśli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych jak i odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług które wykonuje się w części niemieszkalnej – 23% stawka VAT.

Pracę świadczoną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach etatu. W zamian za czas przepracowany w nadgodzinach można m.in. udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się zasadami uregulowanymi w Kodeksie Pracy.

Wolne za nadgodziny różni się w zależności od tego, czy wystąpił o nie pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. Kodeks Pracy Stanowi, że gdy z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca może udzielić mu czasu wolnego w takim samym wymiarze. To znaczy, iż za każdą nadgodzinę udzielana jest jedna godzina czasu wolnego od pracy. Natomiast w sytuacji kiedy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego od pracy.