Wytyczanie nowoczesnych tras na podmokłych terenach dzięki zagęszczaniu gruntów

Polska w ostatnim czasie bardzo szybko rozwija się, goniąc dobrze wykształcone zachodnie kraje. Szczególnie jest to zaobserwowane w rozbudowie infrastruktury drogowej jak i kolejowej. Jeszcze kilka lat temu w kraju było tylko kilka odcinków autostrad, które standardem dorównały drogom w krajach zachodnich. Prężnie zaczęto się usprawniać w momencie przystąpienia kraju do Unii Europejskiej.

budowa dróg

Autor: thisisbossi
Źródło: http://www.flickr.com
Unia dopomagała nam przez dofinansowania do większości inwestycji jakie w tym okresie były prowadzone na obszarze państwa. Jak jest wiadome bardzo duża ilość inwestycji wymagała niezwykle dużych ilości pieniędzy lecz także masę rąk do zatrudnienia i wiele maszyn. W jaki sposób takowe jezdnie powstają? Otóż najpierw konieczne jest wykonanie planów i wytyczenie prawidłowej trasy nowej drogi. Jednakże nie wolno tak sobie wytyczyć trasy, a więc na samym początku wskazane jest wykonanie badań stabilności gruntów pod budowę. W razie, gdy analizy nośności gruntu znacznie wychodzą poza właściwe parametry konieczne jest wytyczenie innej drogi bądź zagęszczanie gruntów. Takie zagęszczanie stosuje się, by w dalszym okresie budowy i w czasie właściwej eksploatacji zanadto szybko nie uszkodzić nowej nawierzchni.

inwestycje

Autor: titicat
Źródło: http://www.flickr.com/photos/titicat/3551332279/
Nawarstwienie oraz wzmacnianie gruntów (więcej spoiwex.plubijaniu jak i obsypywaniu podłoża tak zwanym tłuczniem. To produkt powstały przez wymieszanie drobnych kamieni a także mieszaniny piasku jak i cementu. Po wysypaniu na tłucznia niezbędne jest jego rozrzucenie jak i ubijanie. Przy budowie autostrad najczęściej używa się ogromnych oraz masywnych walców do rozbijania podłoża. W taki sposób wzmacnianie gruntu zachodzi przez nakładanie kilku powłok tłucznia.

W zależności od podstawowych parametrów substratu wykorzystuje się odpowiednią porcję wysypywanego surowca zagęszczającego. Aby dobrać właściwą jego ilość po każdej wyrzucanej jak i utwardzonej warstwie przeprowadza się analizy, jakie określają nośność gruntu. To niezwykle złożone i trudne badania, stąd też osoba realizująca i podpisująca się pod takowymi badaniami powinna mieć wieloletnie doświadczenie i szereg kursów.