Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, musisz być świadomy swych zobowiązań oraz udogodnień, z których można skorzystać. To bardzo istotne!

Działalność gospodarcza w naszym kraju regulowana bywa licznymi przepisami prawnymi oraz podatkowymi, a obowiązkiem właściciela firmy okazuje się poznać je oraz działać według ich reguł. Określone przepisy normują tak i sprawę odprowadzania podatków i przeprowadzania przeróżnych odliczeń, jak także dokumentowania przeprowadzanych transakcji i wykonywania obowiązków odnośnie zatrudnionych pracowników. Trzeba poznać te przepisy, aby okazać się pewnym, że postępuje się prawidłowo.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy wiesz jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat okazuje się rachunkiem wydawanym przez podatnika vat na rzecz klienta nabywającego towar lub korzystającego z usługi. Przepisy dokładnie normują, co powinien zawierać taki dokument. Faktura vat bywa sporządzana w co najmniej dwóch sztukach, przy czym oryginał jest kierowany do klienta, a jego kopia dla sprzedającego. Ponadto na dokumencie powinna znaleźć się informacja stwierdzająca dokonanie sprzedaży albo wykonania usługi, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz kwotę podatku, kwotę należności, jak również dane tyczące przedsiębiorcy i nabywcy. W wielu przypadkach sporządza się faktury papierowe, jednak coraz częściej spotkać można faktury elektroniczne.

Można odliczyć składki zus, sprawdź, jak to uczynić

Dobrze jest wiedzieć, że istnieje szansa dokonania odliczeń składek zusowskich wpłacanych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Przepis ten dotyczy tak i pracowników, jak też właściciela firm. Ze szczegółami tyczącymi wysokości składek można zaznajomić się na stronie internetowej zus odliczenia można dokonać wyłącznie w wypadku składek opłaconych. Trzeba też mieć na względzie, że składki wolno odliczyć tylko w roku ich opłacenia, nawet jeśli tyczą składek zaległych. Możliwość przeprowadzenia odliczenia nie przechodzi na następny rok.

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznawaj obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorca zatrudniający ludzi ma wobec nich wyznaczone obowiązki, jakie reguluje kodeks pracy. Do najistotniejszych obowiązków pracodawcy zaliczamy obowiązek zatrudniania oraz obowiązek uiszczania o czasie wynagrodzenia za pracę.

Ten link do www windykacja terenowa zaskoczy Cię niebywale optymistycznie. Wyszukasz tam dużo szczegółowych postów. Więc nie zwlekaj i klikaj!

Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy także na darmową profilaktykę lekarską, szacunek oraz zachowanie godności w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy bywa zagwarantować zatrudnionym osobom jak najlepsze warunki do wykonywania pracy, jak również możliwość podnoszenia kwalifikacji.