Zakładając własny biznes…

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wybierając drogę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. Posiadanie prywatnej firmy ma wiele plusów: pracujemy sami na siebie, nie na tych, którzy są nad nami, zyskujemy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, wyboru pasujących nam współpracowników i podwładnych. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Oczywiście wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, przede wszystkim musimy osobiście ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla większości z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy obeznani. Założeniem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają tych z nas, którzy mają w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Czynnością, którą musimy wykonać jako pierwszą, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to specjalnie dobrze, ale nie ma powodu do strachu – w roku 2012 Rząd wprowadził wiele udogodnień w tej sprawie. Tak więc, wszystko co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na sukces?)
2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?)
3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.)
4. Zarejestrować działalność w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.)
5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.)
6. Założyć firmowe konto (Dokonując wyboru banku dla swojej działalności, zwróć szczególną uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, koszty przelewów do US i ZUS, możliwość obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.)
7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową.)
8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje również w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.)
9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. Gdy planuje się otworzyć przykładowo gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.)
10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Kolejną niepokojącą kwestią są składki ZUS, które są wysokim, comiesięcznym wydatkiem. Dobra wiadomość jest taka, iż osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym wypadku jest zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Oznacza to, iż w 2012 roku co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne będziemy musieli przekazywać 142,38 PLN. Poza tym, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma za obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników należy też pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego odprowadzamy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas – to problem, z którym często zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy zrobić, jeśli nasza firma nie niesie ze sobą pożądanych dochodów? Działalność zawiesić można na jakiś czas, przeczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę można zawiesić na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwiać formalności? Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką opcję. Może tego dokonać tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) i fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych pracowników. spożywczy (ważny link)