Gdzie podjąć pracę po skończeniu studiów związanych z finansami? Atrakcyjne podpowiedzi.

Zanim podejmie się decyzję o wyborze kierunku studiów wiele osób myśli nad podjęciem pracy w charakterze finansisty, maklera giełdowego, pracownika banku lub ubezpieczyciela, ponieważ profesje te wiązane są zwykle z renomą i wysoką wypłatą i pewną pracą. Jednak żeby zostać przyjętym na kierunek związany z finansami i gospodarką, należy swobodnie czuć się w zagadnieniach matematycznych, statystycznych i ekonomicznych. Czy warto iść na kierunki tego typu i co jeszcze można robić po kierunkach studiów związanych z finansami?

Sporo ludzi kończących określone studia myśli o znalezieniu pracy w danym zawodzie, ale nie nie postrzega jej jedynie jako źródło dochodów.

Jeśli masz ochotę poznać więcej, to obejrzyj dodatkowe info (https://www.autopart.pl/osobowe-i-dostawcze). Znajdziesz je na nowej stronie, którą opracowaliśmy pod wskazanym linkiem.

Poza pracą na określonym stanowisku osoby te chcą się rozwijać, podnosić kompetencje, awansować, a do tego mieć przyjemną atmosferę w pracy i zgrany zespół. Po studiach finansowych można mieć etat w środowisku finansistów, lecz można także rozpocząć pracę na samodzielnym stanowisku, na przykład zostać aktuariuszem. Aktuariusz zajmuje się szeroko pojętym estymowaniem ryzyka i zostaje nim po zdaniu odpowiedniego egzaminu.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz zwykle pracuje w towarzystwach ubezpieczeniowych, spółkach konsultingowych i funduszach emerytalnych. Może pracować także w dużych przedsiębiorstwach w roli skarbnika czyli kogoś, kto nie pełni funkcji dyrektora finansowego, lecz czuwa nad rozsądnym gospodarowaniem pieniędzmi. Obszerna wiedza na temat matematyki finansowej daje możliwość zajmowania się też wycenami przedsiębiorstw, projektów inwestorskich, biznesplanami oraz konsultingiem transakcyjnym. W każdym większym przedsiębiorstwie muszą być utworzone rezerwy finansowe na wszelkie planowe wydatki, między innymi na świadczenia pracownicze, na przykład jubileusze, rezerwy emerytalne lub inne gratyfikacje dla personelu. Wynika to z ustawy o rachunkowości. Aktuariusz pilnuje, aby pieniądze złożone na rezerwy emerytalne i inne odprawy rzeczywiście były odkładane.

Choć praca finansistów jest stresująca, z pewnością jest dobrze płatna, a zawody związane z obrotem pieniądza postrzegane jako cieszące się dużą renomą. Jeżeli tylko jesteśmy odporni na stres i mamy ścisły umysł, z powodzeniem możemy iść na studia ekonomiczne oraz te związane z księgowością i rachunkowością. Jeśli tylko będziemy dobrze wykształceni i obyci w świecie pieniądza, znajdziemy zatrudnienie bez problemu, nawet tuż po studiach.