Jak wygląda zmiana w organizacji? Czego dotyczy i w jaki sposób należy ją przeprowadzać z pożytkiem dla organizacji oraz pracowników?

Gdy ma miejsce zmiana organizacyjna w firmie, to musimy być przygotowani na wiele przekształceń. Takie zmiany istniejącego układu przedsiębiorstwa mogą dotyczyć całości lub jakiejś części. Zmiana zakłada jednocześnie efekty tych przekształceń. Pojawić się może wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba jej wprowadzenia. Zarządzanie zmianą w organizacji to także umiejętność dopasowania tempa zmian jak również metod, które wprowadza się do zmieniających się cały czas zapatrywań pracowników takiego przedsiębiorstwa.

biznes

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Wiedza odnośnie funkcjonowania organizacji, jak również znajomość problematyki zmian umożliwia wyciągnięcie wniosków, odnośnie sposobów realizacji zmian, dzięki czemu można stworzyć model procesu takich przemian. Przeprowadzanie modyfikacji w organizacji to o tyle kwestia trudna i złożona, że wymaga od osób kierujących nią nie jedynie wiedzy o tendencjach w otoczeniu oraz zachowaniu ludzi, ale także wiadomości odnośnie procedury wprowadzania zmian. Zarządzanie zmianą w organizacji to całkiem sporo ważnych etapów. W pierwszym etapie ma miejsce ogromna destabilizacja, lecz jest ona konieczna, by organizacja mogła się przekształcić. Odmrożenie tego rodzaju jest związane ze stworzeniem niepokoju oraz będącego wokół niego przekonania, że obecny stan nie gwarantuje spodziewanych wyników. Po takiej fazie pojawia się etap, w jakim wprowadzane są zaplanowane zmiany. To tak zwany etap przejściowy, w jakim ludziom trzeba zapewnić wsparcie psychologiczne. Czasem do tego etapu zatrudnić trzeba firmy, jakie świadczą usługi konsultingowe, przez co możemy w lepszym stopniu zapanować nad tym okresem .

Wejdź na ten odsyłacz oraz zobacz w treści (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-konsumenckie-prawo-odstapienia-od-umowy-i-jego-konsekwencje-dla-przedsiebiorcy) znajdujący się w tamtym miejscu tekst. Są tam uzupełniające informacje. One także prezentują taką kwestię.

Pracownicy w czasie takiego etapu czują niepokój, firma w związku z tym powinna zapewnić osiągnięcie nowej percepcji, przez którą łatwiej można zrozumieć oraz zaakceptować zmianę.

kliknij tutaj

Autor: FoodBankCENC.org
Źródło: http://www.flickr.com

Pojawia się tutaj mechanizm redefiniowania naszej konstrukcji osobowej, przez co w docelowej grupie zaszczepia się nowe wartości, postawy oraz zachowania, z nimi pracownicy muszą zacząć się utożsamiać.link kofax totalagility kofax totalagilityW trzecim oraz ostatnim etapie utrwala się nowe wzorce zachowań do czasu, aż będą normą postępowania. Musi pojawić się pewność, że nie nastąpi regres do stanu poprzedniego, więc wykorzystywane są w tym celu mechanizmy wspierające i wzmacniające. W ten sposób przeprowadzona zmiana, posiada spore szansę na pozytywny rezultat. Natomiast należy pamiętać, iż doświadczenia w tej dziedzinie odgrywa znaczącą rolę.